Gezamenlijk manifest vijf landelijke instellingen

Cultureel Jongerenpaspoort (CJP), Kunsten '92, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Jeugdcultuurfonds en het LKCA presenteren vandaag een manifest waarin zij pleiten voor opname van cultuuronderwijs in het verplichte schoolcurriculum.

Alle jongeren tussen 4 en 18 jaar moeten binnen en buiten school structureel meer les krijgen in kunst en cultuur. Met een tientje per leerling per jaar kan een permanente basis worden gelegd voor activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en voor lessen in samenwerking met culturele instellingen. Kinderen uit arme gezinnen moeten extra aandacht krijgen.
Om deze doelstellingen te bereiken moeten overheid, onderwijs en cultuurinstellingen op landelijk niveau met elkaar samenwerken.

In het manifest wordt gepleit voor opname van cultuuronderwijs in het verplichte schoolcurriculum.

Het manifest is hieronder te downloaden

Bijlage

Cultuureducatie essentieel voor ontwikkeling en verbinding 220616.pdf

Voorbeeld header 2