Fonds ondersteunt zes landelijke erfgoedmanifestaties

Veel landelijke erfgoedmanifestaties maken bij het organiseren van hun jaarlijkse of tweejaarlijkse manifestatie gebruik van vrijwilligers. De continuïteit van deze manifestaties kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat de inzet van vrijwilligers aan verandering onderhevig is en het geefgedrag van donateurs of sponsoren verandert. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt met de subsidieregeling Professionalisering Erfgoedmanifestaties zes landelijke erfgoedmanifestaties, die veel met vrijwilligers werken, bij het professionaliseren van hun organisatie.

Gehonoreerde erfgoedmanifestaties

  • Open Monumentendag: Open Monumentendag nieuwe stijl
  • Romeinenfestival: Professionalisering Romeinenweek en RomeinenNU
  • Nederlands Openluchtmuseum: Maand van de Geschiedenis
  • Nationale Archeologiedagen: Nationale Archeologiedagen, Nieuw elan, meer publiek
  • Nederlandse Kastelenstichting: Vernieuwing en professionalisering NKS-Dag van het Kasteel
  • De Hollandsche Molen: Nationale Molendag, een dag van, voor en met iedereen!

 

Lees meer over de plannen van deze instellingen

Om continuïteit te garanderen moeten landelijke erfgoedmanifestaties zich professionaliseren en aanpassen aan veranderingen zoals de motivatie en beschikbare tijd van vrijwilligers, het geefgedrag van donateurs en sponsoren en de inzet van (nieuwe) media. De zes projecten die door het Fonds worden ondersteund zetten onder andere in op het trainen van hun vrijwilligers, zoals de beheerders van de monumenten of lokale coördinatoren. De organisatorische kracht wordt versterkt door vrijwilligers op te leiden op het gebied van doelgroepenbenadering en fondsenwerving. Er worden nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet en er worden landelijke promotiecampagnes ontwikkeld om meer vrijwilligers en donateurs te werven. Het Fonds voor Cultuurparticipatie onderstreept met deze regeling het belang van vrijwilligers voor de erfgoedsector.

Foto:Nationale Molendag - Molen Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans, Zaandam
Fotograaf: H. deKroon 

 

 

Voorbeeld header 2