Duurzaam investeren in goed cultuuronderwijs

Onder het motto: Cultuur maakt iedereen, stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie ook in de komende vier jaar de actieve cultuurdeelname in Nederland. Focus ligt op het verder verankeren van goed cultuuronderwijs in de klas en het ondersteunen van innovatie die cultuurmakers in de vrije tijd laten zien. Vandaag publiceert het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn beleidsplan 2017-2020.

Het Fonds kiest voor continuïteit in zijn beleid. Het succesvolle programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt voortgezet en het online subsidieplatform Jij maakt het mee breidt uit. Hiermee krijgen succesvolle programma’s de ruimte om te groeien. Daarnaast ondersteunt het Fonds vernieuwende initiatieven uit de praktijk.

Cultuureducatie met Kwaliteit: scholen kunnen door
De afgelopen jaren is met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit flink geïnvesteerd in cultuuronderwijs. De helft van de basisscholen wordt inmiddels bereikt met het programma. Scholen krijgen de tijd om, samen met culturele instellingen, gemeenten en provincies, verder te bouwen aan een toegankelijke basis voor cultuuronderwijs in het primair onderwijs en het vmbo.

Maak het mee: subsidieproces transparant en dicht bij de bron
Voor innovatieve projecten op het gebied van cultuurparticipatie worden de mogelijkheden op het online subsidieplatform Jij maakt het mee verruimd. Online coaches werken samen met regionale scouts en gemeenten en provincies om lokale initiateven verder te brengen met subsidie, kennis en netwerken. Speciale aandacht gaat uit naar doelgroepen voor wie cultuurparticipatie niet vanzelfsprekend is zoals kwetsbare ouderen en gezinnen in armoede.

Cultuur maakt iedereen: “Als er geen muziek zou zijn denk ik dat ik twee jaar verdrietig ben.” Mingus (9 jaar)
Ter ondersteuning van zijn beleid maakt het Fonds de komende jaren meer dan ooit de kracht van cultuur zichtbaar. Persoonlijke verhalen geven antwoord gegeven op de vraag: “Waarom maak jij cultuur?” De eerste verhalen staan al online.    

Samenwerking
Met de programma’s ondersteunt én verbindt het Fonds mensen, organisaties en overheden die werk maken van cultuurparticipatie. Basis daarvoor is de opdracht van het ministerie van OCW, ontwikkelingen in de wereld om ons heen en resultaten van evaluaties en onderzoeken. Het Fonds trekt samen op met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en werkt samen met overheden en diverse (inter)nationale publieke en private partners.  

Lees meer over het beleidsplan Cultuur maakt iedereen op ons magazine. 

Voorbeeld header 2