Doen chronisch zieke jongeren mee aan kunst en cultuur?

Het culturele aanbod in academische kinderziekenhuizen is voor jonge kinderen met name door particuliere aanbieders ruim voldoende en van goede kwaliteit. Voor jongeren is er minder aanbod. Dat is een van de bevindingen uit de veldverkenning naar cultuurparticipatie door kinderen en jongeren met een chronische ziekte.

Wat is de stand van zaken van cultuurparticipatie door kinderen en jongeren met een chronische ziekte? Met die vraag ging Dirk Monsma in opdracht van het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie dit voorjaar op verkenning in zeven Nederlandse academische kinderziekenhuizen. Hij sprak daar met hoofden kindergeneeskunde, met vertegenwoordigers van sociaalpedagogische afdelingen en educatieve voorzieningen.

Waarom deze veldverkenning?
Veel chronisch zieke kinderen en jongeren komen in het dagelijks leven obstakels tegen en ontwikkelen zich trager dan leeftijdgenoten. Door mee te doen aan kunst en cultuur kunnen ook zij ontdekken wie ze zijn en hun talenten ontwikkelen.

Volgende stappen
Op basis van de bevindingen uit deze verkenning gaan het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA nu samen met het veld bekijken wat de volgende stap moet zijn. Tijdens een expertmeeting op 17 juni bespreken we de bevindingen en aanbevelingen met deelnemers uit de sectoren cultuur, gezondheidszorg en beleid.

In september zal het complete verslag van de veldverkenning te lezen zijn op onze website en die van het LKCA.

Voorbeeld header 2