Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Ook in de periode 2017-2020 blijft het Fonds voor Cultuurparticipatie investeren in goed cultuuronderwijs. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.

De volledige subsidieregeling is nu te downloaden op de site van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 15 augustus en 17 oktober 2016.

Kansen voor ieder kind
Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken. Dat lukt als het (mee)maken van cultuur een vanzelfsprekend onderdeel is van de leeromgeving van jonge kinderen. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit zet het Fonds, samen met overheden, LKCA, culturele instellingen en scholen, in op een stevige basis voor cultuureducatie in het onderwijs. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het PO 2017-2020.

Samen met lokale en regionale overheden
Om cultuuronderwijs een stevige basis te geven werkt het Fonds samen met regionale en lokale overheden. Per jaar is door deze samenwerking 20 miljoen euro beschikbaar voor cultuuronderwijs. Het Fonds investeert de komende vier jaar 10 miljoen euro per jaar. Gemeenten en provincies matchen dit bedrag. Deze gemeenten en provincies hebben samen met OCW een intentieverklaring ondertekend, waarin zij de deelname aan de regeling vastleggen.

Aanvragen
De aanvraag wordt gedaan door een penvoerder. Dit is een culturele instelling die door de gemeente of provincie wordt aangewezen om een plan in te dienen. De penvoerder werkt altijd samen met andere culturele instellingen, scholen, pabo’s en kunstvakonderwijs. De penvoerder doet een aanvraag voor vier jaar.

Direct naar de regeling

 

 

 

Voorbeeld header 2