CJP terug voor het vso

Na bezuinigingen op de Cultuurkaart besloot het kabinet in 2012 dat leerlingen in het voortgezet onderwijs weer aanspraak konden maken op de pas. Voor 20.000 leerlingen van het vso gold dit echter niet omdat het vso formeel onder het primair onderwijs valt. Met deze pas kunnen leerlingen gratis of goedkoper deelnemen aan diverse culturele activiteiten. Een grote groep organisaties uit de sector schreven daarom een brief aan de minister om dat te veranderen. Deze brief, ondertekend door o.a. het LKCA, de PO-Raad, de Museumvereniging, het Jeugdcultuurfonds, Kunsten '92 en het Fonds voor Cultuurparticipatie, heeft zijn vruchten afgeworpen. De Cultuurkaart is weer terug in het vso! Dat heeft de minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) besloten. Bovendien behouden vso-scholen de bijdrage voor cultuuronderwijs uit de prestatiebox. Na de zomervakantie benadert CJP de scholen om uit te leggen hoe dit in zijn werk gaat. 

 

Meer informatie voor scholen is te vinden op de site van CJP

Voorbeeld header 2