Budget subsidieregeling vmbo en praktijkonderwijs bereikt

Vanwege grote belangstelling is het budget van de subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs momenteel geheel vergeven. Daarmee is de regeling een succes, maar het betekent helaas ook dat er geen nieuwe aanvragen meer behandeld kunnen worden binnen deze regeling.

We begrijpen de teleurstelling van de instellingen en scholen die hierdoor nu geen subsidie meer kunnen ontvangen. In dat kader wijzen wij er graag op dat het Fonds momenteel werkt aan een nieuwe regeling ten behoeve van versterking van cultuureducatie op het vmbo, vso en praktijkonderwijs. Deze nieuwe regeling wordt begin 2018 gepubliceerd en alle informatie hierover verschijnt spoedig op deze website.

Interesse in wat er de komende jaren allemaal staat te gebeuren op het gebied van cultuureducatie in het vmbo? Alle gehonoreerde projecten zijn binnenkort hier te vinden.

Voorbeeld header 2