Bekendmaking regeling muziekonderwijs pabo's

Om de kwaliteit van muziekonderwijs te verbeteren zet minister Bussemaker zich in voor de duurzame verankering van muziek in het onderwijs. De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor basisscholen en de inspanningen van stichting Méér Muziek in de Klas voor de promotie van Muziekeducatie zijn een groot succes. Aansluitend hierbij ontwikkelt het Fonds voor Cultuurparticipatie nu in opdracht van minister Bussemaker een subsidieregeling voor pabo’s. Deze regeling werd aangekondigd tijdens een bezoek aan een de pabo van de Hogeschool van Amsterdam door minister Bussemaker en Ilse de Lange.

 

Om goed muziekonderwijs bij de bron te stimuleren is het van groot belang dat pabo’s een kwalitatief goed aanbod hebben op het gebied van muziekeducatie. Met deze regeling kunnen alle pabo’s van Nederland aan de slag met de verbetering van hun muziekonderwijs. Voor elke pabovestiging is er een vast subsidiebedrag gereserveerd, afhankelijk van het aantal studenten.

Begin april wordt de regeling gepubliceerd en kunnen pabo’s op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie terecht voor alle details. Aanvragen kan vanaf begin juli 2017. Gehonoreerde projecten kunnen vanaf het najaar van start gaan. Door samen te werken met een conservatorium en een schoolbestuur voor primair onderwijs zorgt de pabo dat de ontwikkeling van goed muziekonderwijs direct aansluit bij de praktijk en daar getest kan worden. Doel van de regeling is de kennis en kunde van afgestudeerde pabostudenten significant te verbeteren. Zodat zij met meer vertrouwen muziekonderwijs kunnen geven. De subsidieregeling is een tijdelijke impuls en legt de basis voor een duurzaam effect. De aanvraag moet dan ook gericht zijn op het duurzaam verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs op de pabo.

Voorbeeld header 2