Manifestatie Age Friendly Utrecht

12 April 2018

Manifestatie Age Friendly Cultural City Utrecht

Op 12 april laat Utrecht zien wat het Grijze Koppen Orkest en De Kunst van delen betekenen voor de mensen in onze stad. Twee projecten die op eigen wijze en aanpak de actieve kunstparticipatie door, voor en met ouderen en jongeren gestalte geven. Die middag kun je zien, horen en ervaren wat de impact en betekenis is, van beide AFCC projecten voor de deelnemers, de artistiek leiders en organisaties. De waarde van deze projecten zit ook in het delen van de ervaringen, en het uitwisselen van ontwikkelingen en leerpunten.

BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs
De manifestatie zal tevens bezocht worden door de jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs. Deze prijs, een bedrag van 20.000 euro, zal aan de beste Age Friendly Cultural City beschikbaar worden gesteld. De 5 deelnmende steden aan het programma Age Friendly Cultural Cities die kans maken op de prijs zijn: Groningen, Emmen, Deventer, Doetinchem en Utrecht.

De feestelijke prijsuitreiking is op 8 oktober in Zwolle.

Wat: Manifestatie Age Friendly Cultural City
Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Waar: ZIMIHC, Theater Zuilen, Vorsten Complex, Chirstinalaan 1, Utrecht

Porgramma
16.00 uur Inloop
16.30 uur Presentaties van het Grijze Koppen Orkest en Kunst van delen
17.30 uur Met elkaar napraten
18.00 uur Einde

Informatie en aanmelden
Meer informatie vind je op de sites van Het Grijze Koppen Orkest en Age Friendly Cultural City ZIMIHC Maatwerk. Je kunt je aanmelden voor de manifestatie tot 1 april via: AFCC@utrecht.nl.  

 

Meest gelezen