Manifestatie Age Friendly Helmond

16 Mei 2019

Op 16 mei organiseert de gemeente Helmond in samenwerking met diverse betrokken partners een lokale manifestatie rondom Age Friendly Cultural Cities 2018-2019. Hier zal onder andere de visie van de stad op ouderen en cultuurparticipatie met beleidsmakers (cultuur, zorgen en welzijn), alle betrokken partijen en deelnemers gedeeld worden. Helmond werkt gedurende het traject aan een duurzaam netwerk Lang Leve Cultuur.

Er zijn verschillende initiatieven die zich laten zien die dag, zoals Helmond in 100 stukskes en het huiskameratelier. Ook is de middag bedoeld om verhalen en ervaringen te delen, inspiratie op te doen en nieuwe verbindingen te leggen.

Programma
13.00 uur ontvangst met presentatie initiatieven
13.45 uur start netwerkprogramma
Meer informatie vind je hier

Locatie
: De Cacaofabriek (Cacaokade 1), Helmond
Aanmelden: info@langleve-cultuur.nl

BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019
De manifestatie zal tevens bezocht worden door de jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, van de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019. Deze prijs, een bedrag van 20.000 euro, zal aan de stad die ouderen en cultuurparticipatie het beste op de kaart beste Age Friendly Cultural City beschikbaar worden gesteld. De 6 deelnemende steden aan het programma Age Friendly Cultural Cities die dit jaar kans maken op de prijs zijn: Haarlem, Alkmaar, Amersfoort, Helmond, 's-Hertogenbosch, Middelburg e.o.

Het Fonds reikt op 4 november, tijdens de landelijke slotmanifestatie Age Friendly Cultural Cities, de prijs uit.

Meest gelezen