Immaterieel Erfgoed dag van KIEN

13 April 2019

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is in april te gast tijdens de IE-dag van Kien. Tijdens het plenaire programma presenteren we onze nieuwe subsidieregeling voor immaterieel erfgoed. In het middagprogramma gaan we tijdens deelsessies in gesprek over de mogelijkheden.

Plenair: Introductie nieuwe subsidieregeling immaterieel erfgoed

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert al 10 jaar lang initiatieven rondom immaterieel erfgoed. De huidige ambities van de Minister van OCW sluiten hierop aan en geven ruimte voor uitbreiding. In 2019 is er een nieuwe subsidieregeling voor stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed.

Deelsessies: Vraag het Fonds naar de mogelijkheden
Heb jij een project dat gericht is op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed? Misschien is de subsidieregeling Immaterieel erfgoed iets voor jou. In deze deelsessie licht het Fonds voor Cultuurparticipatie de mogelijkheden toe van de nieuwe regeling immaterieel erfgoed en gaat hierover in gesprek met de deelnemers.

De dag is bedoeld voor immaterieel erfgoedgemeenschappen (beheerders en beoefenaars) met een vorm van immaterieel erfgoed in het Netwerk of de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Bekijk het volledig programma 

 

Meest gelezen