Conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit

13 December 2017

Om Cultuureducatie met Kwaliteit duurzaam te verankeren is samenwerking essentieel. Niet alleen tussen scholen en hun culturele omgeving, maar ook voor pabo's, het kunstvakonderwijs, kenniscentra cultuureducatie, de onderwijsinspectie, leerplanontwikkelaars en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Tijdens de conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit: Samen Werkt, op 13 december 2017 in het Akoesticum in Ede, zullen we het onderwerp samenwerking van alle kanten belichten.

Als keynotespreker hebben we Jitske Kramer uitgenodigd. Zij is antropoloog en expert op het gebied van diversiteit en samenwerken. Jitske reist de wereld rond op zoek naar manieren om sterke inclusieve tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. In haar lezing geeft ze ons een praktische en inspirerende kijk op het samenwerken in netwerken.

Aansluitend is er een festivalprogramma waarin workshops, lezingen en interactieve kampvuursessies (gericht op kennisuitwisseling), worden afgewisseld. In het programma staan onderwerpen als co-teaching, curriculumvernieuwing, visieontwikkeling en vakdidactiek centraal. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om te netwerken en om vragen te stellen aan het Fonds.

Meer informatie over het programma? Kijk op de conferentiewebsite! Vragen? Mail naar e.snelders@cultuurparticipatie.nl 

Meest gelezen