Age Friendly 's-Hertogenbosch

27 Juni 2019

Op 27 juni organiseert de gemeente 's-Hertogenbosch in samenwerking met diverse betrokken partners een lokale manifestatie rondom Age Friendly Cultural Cities 2018-2019. Hier zal onder andere de visie van de stad op ouderen en cultuurparticipatie met beleidsmakers (cultuur, zorgen en welzijn), alle betrokken partijen en deelnemers gedeeld worden. De Academie voor Beeldvorming houdt zich onder de noemer Lang Leve bezig met de vraag: Hoe is de verbinding tussen kunstbeleving en positieve gezondheid in 's-Hertogenbosch te verduurzamen?

BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019
De manifestatie zal tevens bezocht worden door de jury, onder leiding van Hedy d'Ancona, van de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs 2019. Deze prijs, een bedrag van 20.000 euro, zal aan de stad die ouderen en cultuurparticipatie het beste op de kaart beste Age Friendly Cultural City beschikbaar worden gesteld. De 6 deelnemende steden aan het programma Age Friendly Cultural Cities die dit jaar kans maken op de prijs zijn: Haarlem, Alkmaar, Amersfoort, Helmond, 's-Hertogenbosch, Middelburg e.o.

Het Fonds reikt op 4 november, tijdens de landelijke slotmanifestatie Age Friendly Cultural Cities, de prijs uit.

Meest gelezen