Age Friendly Cultural Emmen wint prijs

Vandaag is de tweede editie van de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs uitgereikt aan Emmen. Deze gemeente heeft zich met partners K&C Drenthe, De Kunstbeweging, Treant Zorggroep, Athomefirst en Welzijn Sedna, het beste als Age Friendly Cultural City ontwikkeld. Het Fonds startte in 2016 het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’. Hiermee moedigen we gemeenten aan om het kunst- en cultuuraanbod van, voor en door ouderen te verruimen en te verduurzamen. Het BNG Cultuurfonds hecht hier, net als wij, ook belang aan en met name aan de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Ze besloot daarom de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs, ter waarde van 20.000 euro, in het leven te roepen.

Wethouder Robert Kleine: 'Wat hebben alle partners dit samen fantastisch gedaan. We gaan door met cultuurparticipatie voor ouderen in de gemeente Emmen!' Ilse Veneklaas projectleider Gekleurd Grijs: 'We hebben een prijs gewonnen omdat we al heel lang met ouderen en cultuur bezig zijn. Ervaring betaalt zich uit'.

Vijf steden namen in deze tweede editie deel aan het programma van het Fonds: Deventer, Doetinchem, Emmen, Groningen (stad en provincie) en Utrecht. Zij organiseerden elk een manifestatie waarin zij hun visie als stad op het thema ‘ouderen en cultuurparticipatie’ lieten zien. Een jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, bezocht de steden. Op basis van haar bevindingen, en aangeleverde rapportages, maakte de jury een keuze voor de gemeente die zich het beste heeft ontwikkeld als Age Friendly Cultural City. Emmen slaagde hierin het beste.

Verduurzaming
De gemeente ontving een bedrag van 20.000 euro van het BNG Cultuurfonds om te besteden aan de bevordering en verduurzaming van ouderenprojecten. Binnen de gemeente Emmen ligt het beleid ten aanzien van cultuurparticipatie door ouderen voor de komende jaren vast in de Cultuurnota 2018-2011. Een goede basis waarop initiatieven in Age Friendly Cultural Emmen zich verder kunnen ontplooien. Het aantal Age Friendly Cultural Cities groeit. In 2019 zal het Fonds nog meer gemeenten de gelegenheid geven om deel te nemen en komt het totaal op 24.

De jury over Emmen:
Vanuit verschillende behoeften van de ouderen werd een project gelanceerd: Artist in Residence (AIR), Wijszijn en ‘Culturele dagje uit’. Ieder project is opgestart met bepaalde intenties en werd zo nodig gaandeweg bijgesteld. Ook is de jury onder de indruk van de kwaliteit van het kunstaanbod, zoals het danstheaterproject van de jonge choreograaf Selmar Jurian met 12 senioren en vijf jongeren uit de omgeving. Hiervoor werd de samenwerking gezocht met Guy & Roni een professioneel dansgezelschap uit Groningen.

De jury bestond uit de volgende personen:
• Hedy d’Ancona (voorzitter, voormalig minister WVC, ambassadeur Lang Leve Kunst)
• Thijs Tromp (bestuurssecretaris Prins Bernhard Cultuurfonds)
• Noraly Beyer (journaliste, theatermaker)
• Peggy Olislaegers (zelfstandig adviseur Dans, oud-directeur Nederlandse Dansdagen)
• Wim Hillenaar (bestuurslid BNG Cultuurfonds, burgemeester Cuijk)

Voorbeeld header 2