50 projecten gehonoreerd door The Art of Impact

The Art of Impact maakt bekend dat de tweede en laatste open oproep heeft geresulteerd in 50 gehonoreerde projectvoorstellen.

Bijna 300 aanvragers dienden een projectvoorstel in; een diverse groep van organisaties, samenwerkingsverbanden en autonome kunstenaars. De aanvragen waren verdeeld over verschillende kunstdisciplines en maatschappelijke domeinen. De commissie, die werd voorgezeten door Willemijn Maas, was positief over de opbrengst van de tweede open oproep: “De adviescommissie heeft het als bijzonder eervol en inspirerend ervaren om een zo groot en divers aanbod aan kunstprojecten met een maatschappelijke impact te mogen beoordelen. Het lezen, zien en bespreken ervan heeft ons verrijkt met een doorkijk van wat er in Nederland aan talent, inspiratie en betrokkenheid is op het terrein van The Art of Impact”, aldus Maas.

Bekijk de website van The Art of Impact voor de volledige lijst van gehonoreerde projecten.

Voorbeeld header 2