1659 scholen aan de slag met Impuls muziekonderwijs

Drie subsidierondes, 1659 deelnemende scholen en ruim 350.000 bereikte leerlingen: dat is de Impuls muziekonderwijs. Wat begon in 2015 met 15 scholen als Vroege Starters, groeide in drie subsidierondes uit tot een landelijke beweging voor muziekonderwijs op de basisschool. In de laatste ronde hebben dit jaar 641 scholen uit heel Nederland subsidie gekregen om de komende drie jaar te investeren in meer en beter muziekonderwijs.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie startte in 2015, in opdracht van het ministerie van OCW, met de Impuls muziekonderwijs om scholen de kans te geven te investeren in meer en beter muziekonderwijs. Na de 15 Vroege Starters, volgden drie succesvolle subsidierondes, waarin respectievelijk 540, 478 en 641 scholen gehonoreerd werden. Vanwege het succes van deze drie subsidierondes werd het budget door de minister van OCW tijdens de looptijd van regeling verhoogd. Uiteindelijk kwam daarmee het totale budget van de drie rondes samen op ongeveer € 27 miljoen en brachten de 641 scholen uit de derde ronde het totaal aantal gehonoreerde scholen op 1659.

“Deze regeling heeft ons laten zien hoeveel enthousiasme en motivatie er leeft voor muziek bij scholen in het hele land. We vinden het als landelijk fonds heel mooi dat wij daar, samen met onze partners, aan kunnen bijdragen. Samen met al deze basisscholen en de pabo’s zijn we hiermee goed op weg naar meer, beter en structureel muziekonderwijs in heel Nederland.” | Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie

Bij de bron aangepakt
Naast de Impuls muziekonderwijs heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie met een subsidieregeling voor pabo’s de basis gelegd om beter muziekonderwijs bij de bron te verankeren. Samen met de Impuls muziekonderwijs zorgt dit voor een directe kwaliteitsslag in de klas en een investering in de toekomst. In totaal ontvangen 36 pabovestigingen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, waarmee 85% van alle toekomstige leerkrachten aan de slag kan met beter muziekonderwijs.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs en de regeling voor pabo’s zijn onderdeel van dit programma en sluiten aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs in heel Nederland. Dit programma is een samenwerking van het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het LKCA en Stichting Méér Muziek in de Klas.

 

Voorbeeld header 2