donderdag 21 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

ZIMIHC en Jaarsbeurs Utrecht trekken samen Festival BOMBARIE

Europa Cantat Utrecht 2009

Het idee voor festival BOMBARIE is geboren in 2009, toen wij met ZIMIHC het festival Europa Cantat organiseerden. Duizenden zangers van over de hele wereld kwamen toen naar Utrecht om workshops en masterclasses (ateliers) te volgen die werden gegeven door top-professionals uit de zang- en korenwereld. Dat resulteerde in bij 100 concerten, ook een aantal grote “singalongs”. Vanwege de omvang van een aantal van de evenementen maakten we gebruik van de Jaarbeurs, de enige locatie in de omgeving die kon werken met dergelijke aantallen mensen. Dat verliep meer dan prima, het bleek een gouden greep om de Jaarbeurs hierbij te betrekken. Toen al ontstond bij ons het idee, om een dergelijk concept als evenement in de Jaarbeurs te organiseren voor meer disciplines.

Geweldige match
Het koppelen van de expertise en professionaliteit op het gebied van het organiseren van evenementen van de Jaarbeurs aan een festival voor en door amateurkunstenaars bleek een geweldige match. Toen de Jaarbeurs twee jaar geleden kwam met het idee dat zij hun 100 jarige bestaan wilden vieren met kunst en cultuur, hebben wij direct het plan op tafel gelegd voor een “doe festival”, een festival dat makers de kans geeft zich te ontwikkelen en te laten zien. Waar je veel anderen ontmoet en waar je samen kan werken aan een grote uitdaging. De Jaarbeurs was direct enthousiast en zo is het plan voor BOMBARIE ontstaan. ZIMIHC en Jaarbeurs werken hierbij als gelijkwaardige partners samen, ieder met inzet van de eigen expertise, netwerk en vakmanschap.

Partners noodzakelijk
De boodschap van BOMBARIE is eigenlijk heel simpel: “kunst is leuk om te maken, te beleven, te zien en te horen”. Om dat uit te dragen is het van belang dat organisaties met netwerk en draagvlak in de wereld van de actieve kunstbeoefening meedoen aan het evenement. De cultuurfondsen Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB fonds en KF Heinfonds zijn bij BOMBARIE allereerst benaderd om als partner mee te doen. Daarnaast ondersteunen deze fondsen dit festival financieel, samen met de gemeente Utrecht. 

Kunstbeoefening zichtbaar maken
Omdat het gaat om draagvlak, netwerk en meedenken over de inhoud zijn ook Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Cultuurconnectie, Holland Dance, Jeugdcultuurfonds, Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie (KNMO), Kunstbende, , Meer muziek in de klas, Platform Theater, Stichting WAK Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Vereniging Nederlandse Korenorganisaties (VNK) aangehaakt. Deze organisaties zijn, net als ZIMIHC, verenigd in het platform promotie. Het platform heeft als doel kunstbeoefening zichtbaar te maken en de waardering te vergroten. Met de campagne 'iktoon' zijn hiervoor de eerste stappen gemaakt. De campagne, die hetzelfde doel heeft als BOMBARIE, laat in de maand juni zien hoe rijkgeschakeerd kunst en cultuur is en hoezeer dit in vrijwel ieders leven iets positiefs brengt. BOMBARIE is het sluitstuk van deze campagne.

Jaarlijks terugkerend evenement
BOMBARIE wordt een feest voor iedereen die zelf kunst maakt, voor makers, jong en oud, beginners en gevorderden, bekend en onbekend. Ze zijn allemaal verbonden door hun passie, de wens om te experimenteren, te leren en plezier te maken. Enthousiasme, daar begint het mee. Jaarbeurs en ZIMIHC “gaan er vol in”, en ook de andere partners zetten zich in. Dat is heel belangrijk! Het is de bedoeling dat BOMBARIE een jaarlijks terugkerend evenement wordt, met een internationale uitstraling en programmering. Want kunst verbindt, ook over grenzen heen.

placeholder


Appie Alferink, oprichter en directeur van ZIMIHC.

Na zijn studie Theaterwetenschappen startte hij in 1989 als cultureel ondernemer met de ondersteuning van Utrechtse kunstenaars, stichting ZIMIHC. ZIMIHC ontwikkelde zich tot een organisatie die zich actief bezighoudt met het bieden van mogelijkheden aan kunstenaars om zich te presenteren aan het publiek. Kunst is onderdeel van het dagelijks leven, en vanuit die gedachte werd het idee van de "culturele trapveldjes" geïntroduceerd. Dit zijn culturele ontmoetingsplekken in de stadswijken van Utrecht. ZIMIHC theater Stefanus, ZIMIHC theater Zuilen (in het Vorstelijk Complex) en ZIMIHC theater Bouwstraat zijn voorbeelden hiervan.

Festival BOMBARIE vindt plaats van 23 juni t/m 26 juni in de Jaarbeurs Utrecht. Van masterclass, seminar, workshop tot uitdaging. Wees erbij! Kijk op festival BOMBARIE voor meer informatie.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Kunstparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen