donderdag 21 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Wijzer met ijzer van stichting Metaal en Jeugd

Wijzer met ijzer van stichting Metaal en Jeugd

Er zijn steeds minder mensen die het ambacht van het smeden en het ijzer gieten beheersen. Om te voorkomen dat deze oude ambachten uitsterven organiseert de recent opgerichte stichting Metaal en Jeugd kennisevenementen voor jongeren. Een van die kennisevenementen is het project Wijzer met ijzer dat een week lang plaats vindt in het Ketelhuis van de voormalige ijzergieterij, het huidige DRU Industriepark, van Ulft.

Subsidie

€ 21.055

Jaar

2014

 

Dit is een project uit de Regeling Erfgoedparticipatie van het Fonds.

Er zijn steeds minder mensen die het ambacht van het smeden en het ijzer gieten beheersen. Om te voorkomen dat deze oude ambachten uitsterven organiseert de recent opgerichte stichting Metaal en Jeugd kennisevenementen voor jongeren. Een van die kennisevenementen is het project Wijzer met ijzer dat een week lang plaats vindt in het Ketelhuis van de voormalige ijzergieterij, het huidige  DRU Industriepark, van Ulft.

Kinderen uit groep acht van het basisonderwijs uit de omgeving én de Duitse buurgemeente Alpen gaan in workshops aan de slag met verschillende metaaltechnieken. De workshops worden gegeven door gediplomeerde ambachtslieden van smederijen en ijzergieterijen uit binnen- en buitenland.  Zij krijgen assistentie van studenten van de Anton Tijdink Bedrijfstakschool. Onder hun leiding leren de kinderen een product uit staal smeden en een vorm in vormzand drukken. Daarna wordt dit ingegoten in brons. Tot slot maken de leerlingen naambordjes tijdens de workshop aluminium bewerken. 
 
Diverse lokale bedrijven stellen hiervoor materialen beschikbaar. Naast het volgen van de workshops kunnen leerlingen deelnemen aan diverse technische spellen en wordt er een film vertoond over het ontstaan van ijzer. Met dit project wil de stichting meer jongeren voor een vervolgopleiding in de metaaltechniek laten kiezen. Metaal en Jeugd doelt hierbij niet alleen op vakopleidingen, maar ook op opleidingen in het hoger beroepsonderwijs die metaaltechniek vanuit een ontwerp- of onderzoekshoek benaderen.  
 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie  ziet dat in Wijzer met ijzer jongeren op vakkundige en speelse wijze kennis maken met oude ambachten als smeden en ijzer gieten. Door de waardering voor deze oude ambachten te stimuleren wordt de kans dat jongeren voor een vervolgopleiding in de metaaltechniek kiezen groter. Tot slot creëert de samenwerking tussen ambachtslieden, basisscholen, vakopleidingen en bedrijven uit binnen- en buitenland een internationaal netwerk wat het draagvlak voor deze ambachten vergroot.  

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Immaterieel Erfgoed 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen