zondag 8 December 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Wat weet jij er nou eigenlijk van?!

Danseducatieproject

Hoe wordt cultuureducatie beleefd achter de deuren van een provincie? Beleidsmedewerker cultuur Nicolle van Lith-Hermans van de provincie Limburg deelt haar ervaringen.


Wat weet jij er nou eigenlijk van?
Zo word ik aangekeken in september 2007 tijdens een bezoek aan een basisschool in Delft. Mevrouw de ambtenaar weet de hoed en de rand van cultuureducatie? Ergens begreep ik de blik van de leerkracht wel. En juist dat begrip is een eerste opening voor een inhoudelijk gesprek. Hoe wordt je als ambtenaar een goede gesprekspartner voor onderwijs, culturele instellingen, collega ambtenaren en adviseur voor je bestuurder?

Vergeet het papier
De afgelopen vijf jaar zie ik een kanteling ontstaan in de betrokkenheid en kennis van ambtenaren voor cultuureducatie. Ambtenaren zijn steeds vaker professionals die, in welke vorm dan ook, gevoel hebben bij cultuureducatie. Het is belangrijk om zoveel mogelijk in gesprek te komen en te blijven met het onderwijs en de culturele instellingen om samen vorm te geven aan cultuureducatie in dorp, stad en provincie. Mijn tegeltje aan de muur is dan ook: vergeet het papier en maak het mee! Anders gezegd; als je in de gelukkige positie bent dat je een bestuurder mag adviseren zorg dan dat je weet waar je het over hebt. Niet uit een boek of van horen zeggen. Maar door zelf te ervaren en ontdekken wat cultuureducatie kan betekenen en hoe alle partners hier samen in kunnen optrekken om vervolgens deze kennis met je collega’s te delen.

placeholder

 

 

Nicolle van Lith is sinds 2014 beleidsmedewerker bij de Provincie Limburg voor cultuureducatie en podiumkunsten. Daarvoor is Nicolle meer dan 10 jaar werkzaam geweest als danser en dansdocent in Brabant en Zuid Holland en werkte ze bij verschillende gemeenten en centra voor de kunsten voor de taakvelden amateurkunst en cultuureducatie. Naast studies aan de dansacademie en de Pabo is ze in 2010 afgestudeerd aan Fontys OSO voor de master special educational needs.

Laat van je horen
Vandaag bevinden we ons in de opmaat naar een nieuwe kunstenplanperiode waar ook cultuureducatie, nu misschien wel sterker dan in 2012, onderdeel van uit maakt. En dat brengt naast lastige keuzes ook kansen met zich mee. Ambtenaren moeten goed op de hoogte zijn van alle regionale, provinciale en landelijke ontwikkelingen over cultuureducatie. In het landelijke debat liggen kansen om te duiden wat er speelt in de regio’s, maak Den Haag bewust van de acties rondom cultuureducatie vanuit de regio’s en provincies.

Pleidooi
Cultuureducatie is geen vast gegeven dat een gelijke inzet kent in elke provincie van Nederland. Op dit moment gebeurt er dan ook veel op regionale en landelijke schaal. Er wordt nagedacht over een landelijk referentiekader voor cultuureducatie en de ene na de andere actie rondom muziekonderwijs haalt de krant. Het is echt knokken om de juiste aandacht en reactie te krijgen voor cultuureducatie. Mijn pleidooi is daarom ook heel eenvoudig, werk goed samen, maak heldere keuzes en breng die keuzes voor het voetlicht. Ofwel neem het podium!

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen