zaterdag 20 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Terugblik aftrap Impuls Muziekonderwijs

Pepijn Gunneweg geeft muziekles

Op 21 mei gaf Minister Bussemaker de aftrap van de Impuls Muziekonderwijs op Basisschool de Vlieger in Den Haag. Vijftien basisscholen gaan als vroege starter aan de slag met het versterken van het muziekonderwijs op hun school.  

 

Nadat Minister Bussemaker een muziekles bijwoonde van Pepijn Gunneweg aan de leerlingen van groep 3 van basisschool de Vlieger in Den Haag maakte zij de 15 scholen die nu al van start gaan met het versterken van hun muziekonderwijs bekend. De aanwezige leerkrachten kregen daarna nog een train de trainer workshop waarin zij inspiratie opdeden die ze direct in de klas kunnen gebruiken.

Toespraak
Bij de aftrap hield de Minister een toespraak over het belang van muziek. De toespraak is hier te lezen. 

Animatie
De 15 basisscholen werden bekend gemaakt in een korte animatie over de Impuls Muziekonderwijs.

Het filmpje maakt in één keer de ambitie duidelijk: meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Impuls muziekonderwijs

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen