maandag 18 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Stichting Tamino en het speciaal onderwijs

Muziekles

Stichting Tamino streeft naar cultuuronderwijs met kwaliteit als essentieel en integraal onderdeel in het leven alle kinderen en jongeren met een beperking, zowel binnen- als buiten de school. De kracht van Tamino is dat we scholen van a tot z kunnen ondersteunen op het gebied van cultuuronderwijs: van visieontwikkeling tot en met het uitvoeren van kunstprojecten op scholen. We maken daarbij gebruik van ons landelijk netwerk van adviseurs, ontwikkelaars, kunstdocenten en trainers, allen met kennis en expertise op het snijvlak van cultuur en speciaal onderwijs.

Bij het ontwikkelen van opleidingstrajecten werkt Tamino graag samen met kundige partners zoals Plein C en het Prins Claus Conservatorium. Met Plein C heeft Tamino de Nascholing Cultuurdocent Speciaal Onderwijs ontwikkeld. Eind mei 2016 zijn er in Amsterdam naar verwachting ruim 30 cultuurdocenten die de nascholing succesvol hebben afgerond. Tamino is met de gemeente Amsterdam en het Jongerencultuurfonds in gesprek om kunstaanbod in de vrije tijd voor kinderen en jongeren met een beperking te ontwikkelen en toegankelijk te maken. Belangrijk daarbij is dat binnen en buitenschools aanbod op elkaar aansluit. Cultuurdocenten die de nascholing hebben gevolgd en ervaring hebben in het speciaal onderwijs kunnen hiervoor worden ingezet.

placeholder

 

 

Tamino (voormalig Papageno) richt zich op deskundigheidsbevordering van professionals uit de kunst en cultuursector en het speciaal onderwijs door trainingen, workshops en nascholing te verzorgen die bijdragen aan beter en meer kunstonderwijs voor speciale doelgroepen. Daarnaast initieert Tamino vernieuwende kunstprogramma’s die direct bijdragen aan de kunstzinnige en persoonlijke talentontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking.

Met het Prins Claus Conservatorium heeft Tamino de opleiding ‘Muziekspecialist speciaal (basis)onderwijs’ opgezet. Een pilot hiervan wordt uitgevoerd met de Fiduciaschool en De Kimkiel, twee sbo scholen uit Groningen. De Muziekspecialist is een driejarige opleiding voor groepsleerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs en voor muziekdocenten verbonden aan muziekinstellingen. De groepsleerkrachten worden getraind in verschillende muzikale domeinen en zijn aan het einde van de opleiding in staat om zelfstandig muziek te kunnen maken met de leerlingen. De muziekdocent leert om te gaan met speciale kinderen. De kracht van de opleiding is dat de groepsleerkrachten en de muziekdocenten samen de opleiding doorlopen, samen muzieklessen ontwikkelen en geven en zodoende maximaal van elkaar leren.

Zowel de opleiding ‘Cultuurdocent Speciaal Onderwijs’ als ‘Muziekspecialist Speciaal Onderwijs’ zijn mogelijk gemaakt met financiële middelen uit Cultuureducatie met Kwaliteit.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen