vrijdag 22 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Spelenderwijs in Steenbergen

Concert Spelenderwijs - Kinderen Maken Muziek

‘Spelenderwijs’ is een Kinderen Maken Muziek project in Steenbergen (N-Br) waarbij op alle vier de basisscholen een schoolorkest is gestart. Leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 krijgen een jaar lang muziekles in kleine groepjes. Daarnaast spelen ze in het schoolorkest. Elk schoolorkest repeteert met een dirigent onder schooltijd. Het schoolorkest wordt ingezet bij allerlei activiteiten op school, in de buurt en in de stad. Het doel – op alle basisscholen orkesten opzetten en kinderen laten kennis maken met een muziekinstrument – is gehaald. De orkesten zorgen bovendien voor veel plezier en verbondenheid op de scholen en in de wijken.

Waarom deze schoolorkesten?

De schoolorkesten zijn in september 2013 opgezet omdat veel kinderen op de basisschool geen muziekinstrument spelen. Op de scholen werd weinig gedaan aan muziekeducatie. De plaatselijke Muziekvereniging Volharding wilde graag instroom van jonge muzikanten. Daarom is dit muziekproject gestart.

Optreden Koningsdag

Resultaten

• De vier basisscholen van Steenbergen hebben allemaal een eigen schoolorkest.
• Leerlingen leren een instrument spelen: in het eerste jaar van het project waren er ruim 100 aanmeldingen. In het tweede jaar meldden zich vijftig nieuwe leerlingen.
• 48 kinderen zijn lid geworden van Muziekvereniging Volharding en spelen daar in een jeugdorkest.
• Het project heeft sociaal veel meerwaarde: meer plezier op school, plezier dat met de orkesten naar buiten uitgestraald wordt, verbondenheid in de wijk, ouders die betrokken raken bij het orkest en bij de muziek.
• De schoolorkesten verzorgen optredens bij de intocht van sinterklaas, carnaval en buurtfeesten. Ook treden ze bij elkaar op school op.
• Regelmatig staan er artikelen in de lokale krant over het project waardoor iedereen in de stad ‘Spelenderwijs’ kent.
• Een aantal ouders is actief geworden als vrijwilliger bij de optredens.


Succesfactoren

• Enthousiaste projectleiders.
• Een promotieweek aan het begin van het project, gekoppeld aan de jaarmarkt van Steenbergen.
• Een actieve Facebookpagina waarmee ook ouders, familieleden en stadsgenoten worden bereikt.
• Gratis lessen. De ouders betaalden 8,00 per maand voor het instrument.
• Het feit dat het Oranje Fonds ‘als merk’ hier haar naam aan heeft verbonden.
• De scholen zelf laten bepalen hoe ze het schoolorkest willen organiseren.
• De kinderen zelf laten meedenken over uitvoeringen.

Projectleider Antoinette Claerhoudt: “Kinderen kunnen meer dan je denkt. Je verbaast je wat kinderen kunnen! Ze zijn na de herfstvakantie in het orkest begonnen. Met de intocht van Sinterklaas speelden ze al ‘Sinterklaas kapoentje’.”

Projectleider Claudia de Groen: “Ze hebben alle instrumenten mogen uitproberen.”

“Kinderen hebben nu het gevoel dat samen muziek maken leuk is. Ik vind het belangrijk om dit via school aan te bieden. Het heeft goed gewerkt om met alle instrumenten de klassen langs te gaan. De kinderen mochten de instrumenten uitproberen en dat was één groot feest. Ik ben ook blij dat er een grote doorstroom is naar Muziekvereniging Volharding. Je ziet dat die jeugdorkesten vriendengroepen worden.”

Projectleider Ilja van Treijen: “Het gonst in Steenbergen!”

“We hebben de promotie bewust gefaseerd aangepakt. In de zomer hebben we achter de schermen het project voorbereid. We hebben het stilgehouden. In de eerste schoolweek zijn we met alle instrumenten de klassen langsgegaan. Tegelijk is het in de krant gekomen. Aan het eind van die week was de jaarmarkt van Steenbergen en hebben we ouders en mensen uit de buurten kunnen informeren. Door deze promotie gonsde het in Steenbergen. We rekenden op 35 aanmeldingen maar we kregen er meer dan 100. Als je nu ‘Spelenderwijs’ zegt, weet iedereen wat je bedoelt.”

 

kinderen

Drie leerlingen over de schoolorkesten

Celeste (10, groep 5): “Ik wilde eigenlijk trombone spelen, maar daar waren mijn armen te kort voor. Nu speel ik trompet. Ik heb nooit eerder muziekles gehad. Ik vind het leuk. Ik vind het vooral ook leuk dat het onder schooltijd is. Je leert er veel van maar je moet wel doorzetten.”

Isa (12, groep 8): “Veel meisjes uit mijn klas zitten in het schoolorkest. Daarom heb ik me ook aangemeld. Ik vind de optredens het leukst. Het is leuk om de kinderen te zien die nog niet zo lang spelen. Die kunnen nu al de dingen doen die wij ook kunnen.”

Livia (10, groep 7): “Ik zit in het schoolorkest en in het jeugdorkest van Muziekvereniging Volharding. Ik vind samen muziek maken het mooist. Je speelt thuis je eigen instrument maar als je samen bent en die andere stemmen komen erbij, klinkt het zo mooi!”

 

Meer weten over de projecten uit Kinderen Maken Muziek?
Lees ook de artikelen over de projecten Samen Muziek Maken en De Rijdende Popschool.

 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen