vrijdag 22 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Samen muziek maken in Apeldoorn

Kinderen Maken Muziek in Apeldoorn

‘Samen muziek maken’ is een Kinderen Maken Muziek project in Apeldoorn waarbij vier basisscholen met elkaar muziekles bieden en een schoolorkest runnen. Elke donderdag oefenen 150 leerlingen tussen de 10 en 12 jaar met elkaar, in groepen van 50 leerlingen. Ze spelen gitaar of viool. Bijzonder: in het orkest zitten leerlingen uit het speciaal onderwijs én leerlingen uit het reguliere basisonderwijs. Het project is januari 2014 gestart. Het doel – verbinding leggen – is al na een jaar gehaald.

Waarom dit schoolorkest?
De muzieklessen en het schoolorkest zijn in 2014 opgezet om verbinding te maken tussen leerlingen van vier basisscholen: twee gewone en twee speciale basisscholen. De scholen zijn zelfstandig maar wel gevestigd in één multifunctioneel gebouw, het Kristal, in een gloednieuwe wijk in Apeldoorn. Het muziekproject is ook bedoeld om verbindingen te maken met andere gebruikers van het gebouw (zoals dementerende ouderen) en met buurtbewoners.

Belangrijkste opbrengsten
• Leerlingen met en zonder beperking kennen elkaar nu veel beter. Ze zien elkaars beperkingen niet meer. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan.
• Leerlingen leren een muziekinstrument bespelen. Vooral voor kinderen met een beperking is dit nieuw en stimulerend.
• De leerlingen geven uitvoeringen voor de ouderen die in het pand wonen.
• De leerlingen geven uitvoeringen voor de buurtbewoners.
• De vier scholen organiseren nu ook andere activiteiten gezamenlijk, zoals een sporttoernooi.
• Er zijn allerlei vrijwilligers met een beperking en werkzoekenden actief geworden.
• Markant is nu veel beter te vinden voor mensen met een beperking in Apeldoorn.

Kinderen Maken Muziek

Drie succesfactoren
1. Gedreven projectleiders die er veel tijd in steken, geen 9-5 mentaliteit.
2. Draagvlak binnen de scholen, in de buurt, bij de andere bewoners en gebruikers van het pand.
3. Successen met elkaar delen. Elk muziekoptreden is een feestje.

Projectleider Truus Hermkens: “Hier wil je bij horen.”
“Het doet wat met een kind als je naar huis kan met een instrument op je rug. Kinderen zijn trots. Ze gaan thuis oefenen. Ik zie dat sommige kinderen hierdoor beter in hun vel zitten. Muziek is heel toegankelijk, voor iedereen. Het verbindt leerlingen. Kinderen zeggen elkaar nu op de gang gedag. Ze gaan naar elkaars afscheidsmusicals. We maken van elke repetitie en feest. Dat geeft sfeer, leerlingen willen bij het Kristalorkest horen.”

Projectleider Job Kaihatu van Markant: “Ze knallen enorm!”
“Ik sta er versteld van wat met name kinderen uit het speciaal onderwijs voor elkaar krijgen! Ze hebben van jongs af aan geleerd om een extra stap te doen als ze iets willen. Dat is goed te zien in de focus en de drive die deze leerlingen hebben om een instrument te leren beheersen. Met de bijdrage van het Oranjefonds hebben we instrumenten kunnen aanschaffen, ook instrumenten die zijn aangepast aan de beperking van een kind. Het is prachtig om te zien hoeveel plezier ze er in hebben. Ze knallen enorm hard!”

Twee leerlingen over de muzieklessen
Chris (12, speciaal onderwijs): “Ik heb voor gitaar gekozen. Ik had nog nooit een instrument gespeeld. Maar het is niet moeilijk. Je krijgt een gitaar en wham, je begint te spelen. Ik heb veel lol in het orkest. Ik heb ook een nieuwe vriend gekregen van de andere school.”

Martijn (12, speciaal onderwijs): “Ik heb op YouTube filmpjes gekeken over muziek. Die speel ik met de gitaar na. Het is leuk om samen te spelen. We lachen veel. Maar het was niet leuk toen de gitaren te laat kwamen. Die zaten nog op de boot uit China. We moesten een week langer wachten."

Wie organiseert dit?
‘Samen muziek maken’ is opgezet door de stichting Kristal Samen Leven. Deze stichting is tot stand gekomen vanuit de scholen voor speciaal onderwijs en Markant, centrum voor kunsteducatie. Elke muziekles zijn er vier muziekdocenten en enkele vrijwilligers aanwezig.

Meer weten over de projecten uit Kinderen Maken Muziek?

Lees ook de artikelen over de projecten Rijdende Popschool en Spelenderwijs.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen