zaterdag 19 Oktober 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Rotterdam: theater als uitlaatklep voor onderhuidse spanningen

formaat

Met een theatermethode uit conflictgebied brengt Formaat Rotterdammers samen. ‘’Even lijkt het alsof het conflict escaleert, mensen willen weglopen. Maar gelukkig blijken we ooggetuigen te zijn van een sterk staaltje participatief drama.’’

Stichting Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama, organiseerde afgelopen vrijdag 27 maart een conferentie naar aanleiding van het project Grassroots Peacebuilding: Over de Brug. In 2013 startte Formaat een samenwerking met Combatants for Peace (CfP), een organisatie die werkt aan een vreedzame oplossing voor het Palestijns-Israelische conflict met een theatermethode: polarised theatre for the oppressed.

Door participatief theater wordt een brug geslagen tussen gepolariseerde groepen. Formaat ging met deze methodiek, die zij aanleerde tijdens diverse uitwisselingen, aan de slag in de stad Rotterdam. Zij ontwikkelde met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie een pilotproject, waarin nieuwe verbindingen gelegd werden tussen Rotterdammers uit Zuid en West. Hierbij werd intensief samengewerkt met de jongerenwerkers van DOCK en Zowel!, die actief zijn in deze wijken.

Conferentie escaleert?
Voor de conferentie zijn beleidsmakers, wijkorganisaties, academici, politici, zorgbegeleiders, leerkrachten en docenten uitgenodigd om Formaat’s ervaringen te delen. Ook Combatants for Peace is in Nederland om te vertellen over haar werk in conflictgebied. Terwijl wij nietsvermoedend luisteren naar hun indrukwekkende verhalen, laait het conflict ineens in alle hevigheid voor onze ogen op. Het gesprek tussen de Israëlische en Palestijnse deelnemer escaleert. Bij het publiek slaat de schrik om het hart en meerdere mensen staan op het punt te vertrekken. Totdat de gespreksleider ‘PAUZE’ roept. Gelukkig, we blijken in werkelijkheid ooggetuige te zijn van een sterk staaltje participatief drama. Daarmee wordt meteen voelbaar hoe gevoelig (dit) conflict ligt.

Dat de conflicten in de Rotterdamse wijken weliswaar minder levensbedreigend zijn dan in de Palestijns-Israelische situatie, weerhoudt Formaat er niet van de onderhuidse spanningen die daar leven naar de oppervlakte te brengen en bespreekbaar te maken via theater. Racisme, discriminatie, vooroordelen, angst en onbegrip zijn enkele van de onderwerpen die tijdens de wijkbijeenkomsten naar voren kwamen en drijven bevolkingsgroepen - waaronder jong en oud - steeds verder uit elkaar. Door deze spanningen met elkaar via participatief drama tot leven te brengen en hierover de dialoog aan te gaan, creëert Formaat meer onderling begrip en hernieuwde verbindingen.

Na het zien van een korte documentaire over het project Over de Brug, werd de conferentie afgesloten met een gesprek met de aanwezigen in de zaal. Dat het werken aan verbinding en inclusie in de wijk, om zo een leefbaardere omgeving voor iedereen te creëren, belangrijk is staat buiten kijf. Bij het werpen van een blik op de toekomst, wordt er gesproken over de mogelijkheden om dit project voort te zetten via samenwerking en krachtenbundeling, met onder andere onderwijs, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen. Vanuit verschillende hoeken blijkt er bereidheid om hierover met Formaat verder te denken.

 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Kunstparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen