zondag 21 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Provincie: laat je kinderen cultuur beleven!

Jan Jaap Knol

“De provincies besteden in 2015 gezamenlijk 23% minder aan cultuur dan in 2011. (…) Dit brengt in diverse provincies de culturele infrastructuur en cultuureducatie in gevaar.” Dit concludeert adviesbureau Berenschot, dat op verzoek van de Boekmanstichting de begrotingen van provincies voor cultuur onderzocht. Een helder signaal, zo aan de vooravond van de Provinciale Staten verkiezingen. En als je het mij vraagt, vooral een oproep aan de toekomstige provinciale coalities. Als we ook in de toekomst alle kinderen de vruchten van goed cultuuronderwijs willen laten plukken moeten provincies hun verantwoordelijkheid (weer) nemen.

Wat op vele plekken in het land al in de praktijk werd gevoeld, laat het onderzoek van Berenschot duidelijk in cijfers zien: er is door provincies de afgelopen jaren zwaar bezuinigd op de culturele infrastructuur. Dit terwijl provincies van cruciaal belang zijn voor de toegang tot kunst en de regionale spreiding van cultuur. Er is breed maatschappelijk draagvlak om de kwaliteit van cultuuronderwijs te versterken. Zo vindt 84% van de ouders het belangrijk dat kinderen op school in aanraking komen met muziek. De sleutel in het bereiken van alle kinderen ligt bij het aanbod voor scholen in alle delen van de provincie. De bovenlokale regierol van provincies maakt het mogelijk dat niet alleen in grote steden, maar ook in kleine gemeenten kinderen deel kunnen nemen aan kunst en cultuur.

Gelukkig wordt hier op veel plekken hard aan gewerkt. Alle provincies (met uitzondering van Zuid-Holland) zijn in Nederland partner in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie zorgen zij er via hun culturele instellingen voor dat kunst en cultuur voor alle kinderen bereikbaar blijft. Het onderzoek van Berenschot laat ook zien dat er provincies zijn die juist meer investeren in cultuur. Friesland bijvoorbeeld, of Drenthe. In Noord-Holland, een provincie met even zo goed landelijk gebied en kleine gemeenten, dreigt de provincie juist zijn inzet in te trekken, terwijl de provinciale instelling, de Cultuurcompagnie, de genoemde regierol juist voorbeeldig invult.

Voor de toekomst van cultuuronderwijs aan komende generaties is het nodig dat alle provincies hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Een stevige basis hiervoor is gelegd in het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs dat de 11 provincies, de minister en staatssecretaris van OCW en de PO-Raad in 2013 ondertekenden. Hierin legden bestuurders van cultuur en onderwijs voor tien jaar afspraken vast over goed cultuuronderwijs. Het is van cruciaal belang dat de provincies deze afspraken, ook na een coalitiewisseling, met élan blijven onderschrijven en daarmee financiële zekerheid bieden aan de scholen en culturele instellingen die dagelijks werken aan het bereikbaar houden van goed cultuuronderwijs. Want of je nu opgroeit in Grootegast of Grootebroek, een veelzijdige en vroege kennismaking met kunst en cultuur is voor ieder kind van even groot belang.

Jan Jaap Knol
Directeur Fonds voor Cultuurparticipatie

Na morgen worden de nieuwe provinciale coalities gevormd en beginnen de onderhandelingen over speerpunten en begrotingen. Het LKCA zette de standpunten van de provinciale partijen over cultuur onder elkaar.

placeholder

 

Jan Jaap Knol is directeur-bestuurder van het Fonds en verantwoordelijk voor de algemene leiding, de strategische beleidsontwikkeling en de externe contacten.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen