zaterdag 19 Oktober 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Pesten in de stad van stichting Rotterdams Centrum voor Theater (RCTH)

Pesten in de stad van stichting Rotterdams Centrum voor Theater (RCTH)

Subsidie

€ 20.000

Jaar

2014

Dit is een project uit de Regeling Ouderenparticipatie van het Fonds. 

Pesten komt in alle leeftijdscategorieën voor, zowel onder jongeren als ouderen. In zorgcentra wordt gemiddeld één op de vijf ouderen regelmatig gepest. In de ogen van het RCTH kan theater een bijdrage bieden aan de bestrijding van dit probleem door het een podium te bieden. In de voorstelling Pesten in de stad laten de initiatiefnemers dan ook ervaringsdeskundigen van alle leeftijden een rol spelen. Aan de hand van hun ervaringen ontwikkelen zij samen met jongeren van diverse scholen en acteurs van de RCTH een montagevoorstelling. Daarnaast wordt een bijbehorend educatief programma opgezet waarbij men zoveel mogelijk aansluit op bestaande pestprotocollen.

Om deelnemers te werven zijn twee grote zorgkoepels uit Rotterdam benaderd. Op deze locaties vindt een introductie plaats waar ouderen in een veilige setting ervaringen kunnen uitwisselen. Hetzelfde gebeurt op diverse scholen in Rotterdam. Enthousiaste ouderen en jongeren volgen vervolgens een theatertraining van vier weken. Onder leiding van docenten van het RCTH ontwikkelen zij daarna aan de hand van interviews een voorstelling die op het RCTH te zien zal zijn. Op het toneel worden door middel van schotten meerdere kleine ruimtes gecreëerd waar verschillende vormen van pesten te zien zijn. Het publiek loopt hier in kleine groepjes langs. Tijdens iedere voorstelling worden gesprekken met het publiek aangegaan om hen actief te betrekken bij het onderwerp. In het educatieve traject dat volgt wil men werken aan een omgang met pesten. Dit traject is ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool in Holland.  

Het Fonds ziet Pesten in de stad als een voorbeeldstellend ouderenproject, omdat het ouderen actief laat participeren in een actueel thema. Daarnaast maakt het een onderwerp, waar bij deze doelgroep vaak nog een taboe op rust, bespreekbaar. Tot slot verbindt het ouderen en jongeren met elkaar en biedt het hen de kans hun talent te ontwikkelen op theatervlak.  

www.rcth.nl

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen