woensdag 13 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Ouderenparticipatie in praktijk

(OLD)Fashion(ed) Dunja - Peter Stigter

Met de programmalijn Ouderenparticipatie wil het Fonds een impuls geven aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen en meer ouderen stimuleren actief aan kunst te doen. Het afgelopen jaar honoreerde het Fonds in deze regeling een aantal zeer bijzondere projecten. Marit Geluk legde op ons verzoek een aantal van deze projecten vast, dit resulteerde in de volgende videoverslagen. 

North Sea Round Town vindt voorafgaand aan en tijdens het North Sea Jazz Festival plaats en wordt georganiseerd om zoveel mogelijk mensen bij het bekende festival te betrekken. In het project Jazz Recordings krijgen ouderen de kans om zelf een jazz-demo op te nemen en op te treden op NSRT. Als instrumentalist of vocalist leren en spelen de ouderen gedurende verschillende gezamenlijke workshops jazznummers uit The Great American Songbook. Uiteindelijk leiden deze samenspeelsessies tot een studio-opname. Via Jazz Recordings wil het festival vaardigheden bij ouderen aanspreken en verder ontwikkelen om hen te laten bloeien als amateurkunstenaars in de 21e eeuw. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de docent, die in staat moet zijn een veilige omgeving te creëren waarin deelnemers zich vrij voelen om risico te nemen. Voor meer informatie: www.northsearoundtown.nl. 

(Old)Fashion(ed)

In dit project, opgezet in samenwerking met FASHIONCLASH en Museum aan het Vrijthof, creëren ervaren (gepensioneerde) ambachtslieden in samenwerking met (jonge) modeontwerpers een collectie kledingstukken en/of accessoires die door 65+ modellen getoond worden. De modeshows worden gechoreografeerd door o.a. Andrea Leine, Dario Tortorelli en Ronald Wintjens en zijn te zien tijdens het FASHIONCLASH Festival en Festival de Nederlandse Dansdagen. Zie ook www.nederlandsedansdagen.nl. 

Gekleurd Grijs

Om ouderen uit de provincie Drenthe een regulier kunst- en cultuuraanbod te bieden heeft Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur het Gekleurd Grijs project opgezet. Met dit project richt men zich op inwoners van zorginstellingen, maar ook op ouderen die zelfstandig wonen. Eén van de projecten die Gekleurd Grijs ondersteunt is het Sw!ngkoor. Zie ook www.gekleurdgrijs.nl.

Oudkast

Onder veel ouderen is homoseksualiteit nog altijd een taboe. Persoonlijke ervaringen van deze roze ouderen rondom het wel of niet uit de kast (durven) komen vormen de basis voor de voorstelling Oudkast waarin zij zelf op de planken staan. Ouderen maken kennis met het project tijdens maandelijkse bijeenkomsten van de Roze Ouderen Salon waar in een speciaal gecreëerde opnameruimte persoonlijke ontboezemingen kunnen worden gedaan. Deze ontboezemingen vormen het uitgangspunt voor een korte montagevoorstelling, waarin toneel, dans, muziek en beweging samenkomen. Deelnemende ouderen volgen hieraan voorafgaand workshops onder leiding van professionele theatermakers. Hierna wordt de voorstelling uitgebreid tot een avondvullende voorstelling met vertellers, live muziek en oude archiefbeelden. Om duidelijk het contrast neer te zetten met een ander tijdsbeeld worden ook jonge homoseksuele amateurspelers bij het project betrokken. Zie ook www.oudkast.nl. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen