dinsdag 16 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie

Brainstormwand

Creativiteit, sociale vaardigheden en onderzoekend en probleemoplossend vermogen zijn 21e-eeuwse vaardigheden die kinderen zich eigen moeten maken in het huidige onderwijs. Hoe deze vaardigheden bij kunnen dragen aan de kwaliteit van cultuureducatie en hoe ze gemeten kunnen worden, komt aan de orde in twee van de 22 sessies op de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie op 23 november 2015. Hieronder staat een aantal sessies uitgelicht dat Cultuureducatie als onderwerp heeft. Om alvast in de sfeer te komen!

Beoordelingsinstrumenten cultuureducatie
De sessie Alles van waarde is niet te meten biedt inzicht in het meten van vaardigheden en daarmee leerlingenprestaties. Onderzoekers met ervaring met het ontwerpen en implementeren van beoordelingsinstrumenten presenteren deze instrumenten en gaan in op dillema's over het beoordelen van 'soft skills' zoals creativiteit. Voorbeelden van instrumenten zijn het leerling- en onderwijsvolgsysteem voor muziek in het primair onderwijs van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en een meetinstrument van TNO waarmee het creatief vermogen van leerlingen op school snel en eenvoudig gemeten kan worden.

Bevorderen cultuureducatie met 21e-eeuwse vaardigheden
Hoe 21e-eeuwse vaardigheden bevorderd kunnen worden door cultuureducatie staat centraal in de sessie D21: Cultuuronderwijs en 21e eeuwse vaardigheden van het Lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken van de Hogeschool Windesheim. De voorlopige resultaten van het onderzoek – dat ondersteund wordt door het flankerend beleid van CmK - worden in deze discussiesessie getoetst bij het veld aan de hand van stellingen, zoals 'Zonder heldere pedagogische visie heeft cultuureducatie geen fundament'.

placeholder

 

 

Onderzoekers presenteren rond de 50 recente onderzoeken uit Nederland en Vlaanderen op de Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie van het LKCA, 23 november in Utrecht.
Aan bod komen inspirerende thema’s als identiteit in het cultuuronderwijs, cultuurdeelname van achterstandsgroepen, nieuwe methoden voor jeugdonderzoek en het meten van 'soft skills'.

Samenwerking met culturele omgeving
Ook andere onderwerpen die van belang zijn in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit komen aan de orde op de conferentie. Zoals samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, in de sessie Samen gaat het beter? Wat moet die samenwerking opleveren volgens beleid en praktijk? Op welke veronderstellingen zijn die gewenste opbrengsten gebaseerd? Zijn die veronderstellingen haalbaar en realistisch? Vertegenwoordigers van beleidsmakers, culturele instellingen en scholen gaan met elkaar in discussie hierover. 

Opbrengst van beleidsinterventies
De sessie Wat werkt waarom is interessant te noemen omdat hierin de mogelijke opbrengsten van beleidsinterventies, zoals de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, besproken worden. Josien Paulides, programmacoördinator van Cultuureducatie met Kwaliteit bij het Fonds voor Cultuurparticipatie neemt deel aan het panel in deze discussie.

 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen