donderdag 21 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Oerplanten atelier van stichting Hortus botanicus Leiden

Oerplanten atelier van stichting Hortus botanicus Leiden

In het Oerplanten Atelier van de Hortus botanicus in Leiden kunnen zestig plussers samen met jongeren in de zomermaanden van 2014 kunstzinnige workshops volgen. Dit initiatief sluit aan bij de zomertentoonstelling ‘Planten uit de oertijd’. Voor veel fotografen, tekenaars en grafisch kunstenaars zijn oerplanten als de varen, de ginkgo en de wollemi pine een bron van inspiratie. Om ook ouderen samen met bekende of onbekende jongeren actief met deze planten in aanraking te brengen is dit project opgezet.

Subsidie

€12 500

Jaar

2014

Dit is een project uit de Regeling Ouderenparticipatie van het Fonds. 
 
In het Oerplanten Atelier van de Hortus botanicus in Leiden kunnen zestig plussers samen met jongeren in de zomermaanden van 2014 kunstzinnige workshops volgen. Dit initiatief sluit aan bij de zomertentoonstelling ‘Planten uit de oertijd’. Voor veel fotografen, tekenaars en grafisch kunstenaars zijn oerplanten als de varen, de ginkgo en de wollemi pine een bron van inspiratie. Om ook ouderen samen met bekende of onbekende jongeren actief met deze planten in aanraking te brengen is dit project opgezet. 
 
De deelnemers worden geworven via de alumnivereniging van de universiteit Leiden, de vriendenvereniging van Hortus botanicus, studie- en studentenverenigingen en diverse wijkverenigingen. Zij kunnen zich naar aanleiding van een kick-off bijeenkomst inschrijven met bijvoorbeeld een van hun kinderen of kleinkinderen of een bevriende jongere buurtbewoner. Ouderen die zich alleen inschrijven worden door de initiatiefnemers aan een jongere gekoppeld. 
 
Er zijn vier verschillende workshops te volgen: fotografie, botanisch tekenen, etsen en monotype. De workshops vinden meerdere malen plaats en staan onder leiding van ervaren kunstenaars. Overkoepelend doel is de deelnemers te leren met andere ogen naar de oerplanten te kijken. Daarnaast komen onder andere lichtval en compositie aan bod. Het project wordt afgesloten met een presentatie van het werk. Daarnaast wordt er een film vertoond van alle bijeenkomsten.  Om deelname laagdrempelig te maken krijgen de ouderen de kans om opgehaald te worden door een fietstaxi die wordt bestuurd door studenten. 
 
Het Oerplanten Atelier is in de ogen van het fonds een voorbeeldstellend ouderenproject, omdat de stichting haar ouderennetwerk verstevigd door activiteiten voor ouderen op te zetten rondom creativiteit en natuur. Daarnaast worden ouderen en jongeren samengebracht. Men wil zich de komende jaren verder specialiseren in ouderen marketing om de hortus een plek laten zijn waar ook deze doelgroep zich kan ontspannen.  
 

www.hortus.leidenuniv.nl

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen