zaterdag 19 Oktober 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Niet zomaar Vazen: amateur- en beroepskunstenaar komen samen.

Vazen gieten

Stichting Cultura organiseerde dit jaar een bijzonder programma: Vazenproject - tussen Ambacht & Kunst. Amateurkunstenaars keramiek werkten samen met professionele kunstenaars. De uitwisseling aan kennis en kunde was voor beiden inspirerend. Het leverde nieuwe inzichten op en een diversiteit aan vazen. Cursusleider Wim den Hertog vertelt.

Afgelopen maart gingen we van start met het werven van deelnemers voor ons Vazenproject. We hadden toen nog geen idee dat het zo’n succes zou worden. We stonden op de kunstmarkt ‘Kunst in de Vallei’. Cursiste Marion Zaar demonstreerde hoe je een vaas in een drukmal opbouwt en cursist Simon van Veldhuizen liet zijn opbouwtechniek zien van zwarte klei gecombineerd met porselein. Dit leverde 35 geïnteresseerden op die inschreven voor een proefles Keramiek. Ook was er veel interesse in de flyer over de cursus Vazen maken. Het begin was er! En dan hadden we nog niet eens laten zien welke technieken er allemaal nog meer toegepast kunnen worden op het maken van bijzondere vazen. Uiteindelijk ging het project van start met 46 deelnemers.

Deelnemers dragen het project zelf
Het meest bijzondere van dit project vond ik het enthousiasme van de deelnemers en de samenwerking tussen kunstenaars en amateurkunstenaars. Het project werd ‘gedragen’ door de deelnemers. Als je taken en verantwoordelijkheden delegeert dan wordt het een project van de deelnemers en niet alleen van degene die het faciliteert. Je kunt zelf allerlei mooie dingen bedenken maar als het niet aanslaat dan is zo’n project heel erg vermoeiend. In de uitvoering van alle onderdelen van het project krijg ik hulp; zelfs de hapjes die worden uitgedeeld tijdens de opening worden door de deelnemers gemaakt.

Uitwisseling amateur- en beroepskunstenaar
Interessant was de uitwisseling van kennis en ervaring tussen beide groepen: De amateur die vaak jarenlang ervaring heeft in keramiek kon de professional helpen met vooral technische aspecten (glazuur, opbouwtechniek met klei). De kunstenaar had een andere benadering en kon de amateur weer veel uitleggen over met name vormgeving en kleurgebruik. Ze leerden op allerlei manieren van elkaar en deden inspiratie op. Normaliter komen deze twee groepen elkaar niet zo makkelijk tegen.

Expositie op ongewone plek
Al hun inspanningen en het samenwerken hebben een fantastisch resultaat opgeleverd. De vazen zullen in een leegstaand winkelpand in Ede tentoongesteld worden. De feestelijke opening zal zijn op zaterdag 19 september. Tijdens de expositie zal een deel van de vazen voor verkoop worden aangeboden. Ook is er een boekwerkje te koop dat speciaal voor deze expositie gemaakt is.

 

Steun Fonds voor Cultuurparticipatie belangrijk
Zonder steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie zou dit project niet zijn uitgevoerd. De subsidie maakt mogelijk dat je extra dingen kunt doen (gipsen mallen maken, exposeren, publiciteit van het project- boekje). Het is een unieke gelegenheid voor kunstenaars om tegen gereduceerde prijs kennis te maken met een andere discipline en de (on)mogelijkheden ervaren van keramiek. Je wordt ook gestimuleerd om andere ‘partijen’ erbij te betrekken: stadsmanagement voor de locatie van de expositie, Soroptimisten voor verkoop voor goed doel; aannemer voor de stellage waarop de vazen worden geëxposeerd, etc. Zo word je als organisatie samen met je deelnemers creatiever en slagvaardiger.

placeholder

 

Wim den Hertog (1960) is oorspronkelijk bosbouwkundige en heeft ruim 15 jaar in ontwikkelingssamenwerking gewerkt in verschillende landen. Eind jaren negentig kwam hij in contact met een kunstenaar in Ecuador die hem enthousiast maakte voor het keramiek. Toen Wim met zijn gezin in 2002 terugkwam naar Nederland heeft hij de opleiding Keramische Technieken in Gouda gedaan. Vanaf 2006 werkt Wim als freelancer bij het Kunstencentrum Cultura in Ede en verzorgt hij keramiekcursussen, workshops en schoolprojecten.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Kunstparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen