maandag 18 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Nascholing muziekdocenten speciaal onderwijs

Copyight foto: Allard Willemse

Tientallen scholen voor speciaal onderwijs gaan de komende jaren samen met muziekdocenten in het kader van de Impuls Muziekonderwijs intensief met muziek aan de slag. Kwalitatief goed muziekonderwijs bieden in het speciaal onderwijs brengt extra uitdagingen met zich mee. Om muziekdocenten hier goed op voor te bereiden hebben Stichting Tamino en Plein C een speciale nascholing ontwikkeld bestaande uit twee programma's te weten: ‘Basiskennis in het speciaal onderwijs’ en ‘Praktisch aan de slag met muziek in het speciaal onderwijs’.
Alle trainingen zijn praktijkgericht en inspirerend. Deelnemers gaat concreet aan de slag met diverse praktijksituaties. De training is zeer afwisselend: kennis wordt ondersteund met visueel materiaal, groepsopdrachten, discussie en inbreng en ervaringen van de deelnemers.

Tanja van Dijk, directeur Tamino: 'Uit ervaring weten we dat veel scholen voor speciaal onderwijs moeite hebben om muziekdocenten te vinden die goed met hun 'speciale leerlingen' om kunnen gaan. Het is ook niet gemakkelijk want in het speciaal onderwijs heb je te maken met grote niveauverschillen en veel specifieke beperkingen waar rekening mee moet worden gehouden. Voor muziekdocenten die nieuwsgierig zijn naar het speciaal onderwijs maar nog geen of weinig ervaring hebben en voor muziekdocenten die in het kader van de Impuls Muziekonderwijs voor het eerst muziekles geven aan 'speciale' kinderen, heeft Tamino een trainingsaanbod ontwikkeld. We gaan er vanuit dat deelnemers na afloop een goed beeld hebben van wat ze kunnen verwachten in het speciaal onderwijs en welke praktische vaardigheden en aanpassingen nodig zijn om daar muziekles te geven. Daarnaast is het belangrijkste misschien wel dat je een intrinsieke motivatie hebt om aan deze kinderen muziekles te geven, want geen les is hetzelfde. We zijn erg blij met de financiële steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie waarmee we de trainingen hebben kunnen ontwikkelen en tegen gereduceerd tarief kunnen aanbieden.

Training 'Basiskennis in het speciaal onderwijs'

Na deze training heb je een goed beeld van het speciaal onderwijs en haar leerlingen. Je krijgt kennis van de verschillende typen speciaal onderwijsscholen en van de meest voorkomende leer- en gedragsstoornissen. Je krijgt inzicht in welke randvoorwaarden en docentvaardigheden er noodzakelijk zijn om succesvol aan de slag te gaan in het speciaal onderwijs. Je hebt inzicht in je eigen leerdoelen als het gaat om lesgeven in het speciaal onderwijs.
De training is geschikt voor:

  • muziekdocenten die interesse hebben in lesgeven in 
het speciaal onderwijs
  • muziekdocenten die in het kader van de Impuls 
Muziekonderwijs gaan werken in het speciaal 
onderwijs;
  • medewerkers van muziekinstellingen die meer willen

Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur
Maximum aantal deelnemers: 25
Kosten: 35 euro per persoon

Partners

Training ‘Praktisch aan de slag met muziek in het speciaal onderwijs’

(Vier bijeenkomsten van drie uur + stage)
Na deze training heb je vanuit de eigen lespraktijk ervaringen opgedaan in het speciaal onderwijs. Er is aandacht voor pedagogisch-didactische vaardigheden, structuur en veiligheid, goede feedback, creatieve inbreng van de leerling, differentiatie en het samenwerken met de leerkracht. Je hebt een korte stage gelopen op een school voor speciaal onderwijs waarin je drie zelf ontwikkelde muzieklessen hebt gegeven en je hebt bij drie lessen van een collega cursist meegekeken.

De training is geschikt voor muziekdocenten die ervaring hebben in het onderwijs en zelf lessen hebben ontwikkeld en die:

  • in het kader van de Impuls Muziekonderwijs (gaan) werken in het speciaal 
onderwijs;
  • interesse hebben in lesgeven in het speciaal onderwijs

Duur: 4 bijeenkomsten van 3 uur + 6 uur stage
Maximum aantal deelnemers: 12
Kosten: € 140,- per persoon

Deze trainingen zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd met financiële steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daardoor kan de gevraagde bijdrage laag blijven. De eigen bijdrage mag overigens niet worden betaald vanuit middelen van de Impuls muziekonderwijs. Muziekscholen, kunstencentra of steunfunctieinstellingen kunnen de cursus ook als pakket aanbieden aan hun muziekdocenten. 

Interesse in de opleidingen, of behoefte aan meer informatie? Mail met Stichting Tamino via t.vandijk@stichtingtamino.nl 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Impuls muziekonderwijs

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen