vrijdag 22 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Muziekinstrumenten maken van stichting Muziekinstrumentenmakersmuseum

Muziekinstrumenten maken van stichting Muziekinstrumentenmakersmuseum

Het ambacht van het muziekinstrumenten maken staat onder druk aangezien het tegenwoordig steeds meer gebaseerd is op moderne technologieën. Stichting Muziekinstrumentenmakersmuseum zet zich in om het ambacht te behouden en nieuw leven in te blazen met het Kessels museum. Dit museum is vernoemd naar de familie Kessels die hier van 1886 tot 1955 duizenden muziekinstrumenten en verwante producten als muziekstandaards vervaardigde.

Subsidie

€ 24 999

Jaar

2014

 

Dit is een project uit de Regeling Erfgoedparticipatie van het Fonds.
 
Het ambacht van het muziekinstrumenten maken staat onder druk aangezien het tegenwoordig steeds meer gebaseerd is op moderne technologieën. Stichting Muziekinstrumentenmakersmuseum zet zich in om het ambacht te behouden en nieuw leven in te blazen met het Kessels museum. Dit museum is vernoemd naar de familie Kessels die hier van 1886 tot 1955 duizenden muziekinstrumenten en verwante producten als muziekstandaards vervaardigde. 
 
Het eerste deel van het programma bestaat uit het oprichten van werkplaatsen waar jaarlijks een tiental jongeren technieken leren op het gebied van instrumenten maken en restaureren.  In deze leer – en werktrajecten wordt iedere jongere gekoppeld aan een instrumentenmaker. Onder leiding van deze ambachtsman komen onder andere houtbewerking, mechanische aspecten van klavieren en gereedschap en onderhoud aan bod. Speerpunt hierbij is het vinden van nieuwe toepassingen voor oude technieken.
 
Vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt kiest men hierbij voor jongeren met een beperking, langdurig werkloze jongeren en leerlingen van ROC’s. Het museum biedt deze doelgroepen tevens diverse stageplekken. Bovendien worden er meerdaagse workshops en oriëntatiecursussen aangeboden aan zowel amateurs als professionals. Tot slot wordt er een online toolkit ontwikkeld om mensen de kans te bieden hun instrument zelfstandig te onderhouden.
 
Het tweede deel van het programma bestaat uit het organiseren van concerten, lezingen, presentaties en rondleidingen om het muziek maken zelf onder de aandacht te brengen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een young talent hall opgericht waar onder andere het Kessels kwartet diverse concerten ten gehore brengt. Daarnaast staan tijdens storytelling bijeenkomsten de verhalen achter de instrumenten centraal. Tot slot neemt het museum mee aan diverse evenementen.  
 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ziet dit erfgoed project als voorbeeldstellend, omdat er een innovatief en interactief museum gecreëerd wordt waarin behoud en voortzetting van erfgoed wordt gewaarborgd. Bovendien wordt er een ontmoetingsplek voor jongeren opgezet waar belevenis en passie centraal staan.
 

www.muziekinstrumentenmuseum.nl

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Immaterieel Erfgoed 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen