zaterdag 24 Augustus 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Muziek verbindt en geeft zelfvertrouwen

Demi, Tessa, Tom, Justin & Frederieke

Muziekonderwijs heeft op de meeste pabo’s in Nederland weinig prioriteit. Daardoor missen aankomende leraren “muzikale” vakbekwaamheid. Om daarin verandering te brengen heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling Professionalisering Muziekonderwijs Pabo in het leven geroepen. In dat kader vroegen we vijf eerstejaars naar hun ervaringen met muziek en muziekles.

Uit onderzoek blijkt dat slechts elf procent van de basisscholen vindt dat hun leraren deskundig genoeg zijn om muziekonderwijs te geven. Groepsleerkrachten missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor of met de klas. De regeling Professionalisering Muziekonderwijs Pabo moet gaan bijdragen aan een duurzame verankering van kwalitatief goed muziekonderwijs. De regeling maakt deel uit van de inzet van minister Bussemaker voor beter muziekonderwijs en sluit aan bij de beweging Méér Muziek in de Klas. Het streven is dat vanaf 2020 alle afgestudeerde pabostudenten zich competent genoeg voelen om muziekonderwijs te geven.


Muzieksmaak
Om de vinger aan de pols van dat proces te houden, vroegen we vijf eerstejaars van de Hogeschool Utrecht naar hun muzikale beleving en ervaringen. De bedoeling is Demi, Tessa, Tom, Justin en Frederieke elk studiejaar te interviewen. Gevraagd naar de muzieksmaak antwoorden de drie studentes ‘overal waar je op kan dansen’. Tom houdt van dance en Justin van Nederlandstalige muziek. Hij luistert ter ontspanning en tijdens zijn huiswerk en Frederike op weg naar huis. Tessa gebruikt muziek om haar emoties te versterken; daarom kiest ze vaak voor vrolijke muziek. Opvallend is dat niemand van de vijf momenteel een instrument bespeelt, ook heeft niemand lang muziekles gehad. Tessa en Frederieke hebben wel gedanst.

Zelfvertrouwen
Demi herinnert zich dat ze niet erg veel muziek op de basisschool kreeg. Tom vond de samenzang ‘top’, dat gaf een gevoel van verbondenheid met de klasgenoten. Tessa weet nog dat ze zingen heel vaak eng vond en het daarom zachtjes deed. Ook Justin vond het eng, maar toen hij tijdens de eindmusical een solo moest zingen, gaf het hem een kick. Volgens hem heeft muziek op de basisschool dan ook de functie om kinderen zelfvertrouwen te geven. Tom is het met hem eens. ‘Muziek maakt ook creatiever, laat kinderen zelfs iets met een liedje doen,’ vult Tessa aan. ‘Geef ze een instrument.’ En muziek is net als gym een afwisseling te midden van alle ‘zwaardere’ vakken, meent Frederieke. Zij ziet ernaar uit zelf muziekles te geven, ze hoopt dat haar stageschool daar ruimte voor maakt. Hetzelfde geldt voor Tessa. ‘Kunst en muziek vinden kinderen toch vaak leuker dan rekenen en taal. Ze doen automatisch enthousiast mee.’ Demi ziet er enigszins tegenop om in haar eentje voor een groep kinderen te zingen. Ook Tom vindt het spannend, hij acht zich niet nog niet ‘muzikaal’ genoeg. Hoe pak je zo’n les aan, hoe leer je kinderen een liedje aan?

"Ik hoop meer op te steken dan alleen liedjes aanleren, zoals bijvoorbeeld bewegen op muziek."

Instrument bespelen
Wat hopen ze de komende jaren te leren qua muziekonderwijs? ‘Ik hoop meer op te steken dan alleen liedjes aanleren,’ vertelt Demi. ‘Hopelijk komen andere dingen erbij, zoals bijvoorbeeld bewegen op muziek.’ Justin sluit zich daarbij aan. Tessa wil graag een instrument leren bespelen. ‘Als ik straks voor de klas sta, is het leuker als ik zelf iets speel.’ Frederieke vult aan: ‘Met een instrument erbij kunnen kinderen makkelijker horen op welke toon je begint.’ Ze wil ook beter leren luisteren, zodat ze de kinderen kan leren om de verschillende instrumenten in een muziekstuk te herkennen. Tot slot, welke muziek zouden de vijf het liefst aan kinderen van groep acht laten horen? Justin gaat voor André Hazes, Frederieke voor a capella, Tom en Tessa hebben een brede muzieksmaak en niet echt een favoriet en Demi voor een liedje met een mooie tekst, waaraan ‘herinneringen blijven hangen’.


Meer informatie?
Aan de regeling doen 26 pabo’s mee, dat is meer dan 85 procent van alle pabo’s in Nederland. In hun ingediende plannen is een duidelijke rode draad te ontdekken. Zowel in de knelpunten als in de aangedragen oplossingen. 

Klik hier voor de analyse van de ingediende plannen .

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Professionalisering muziekonderwijs pabo

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen