zaterdag 19 Oktober 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Museum voor 1 dag Gaat de provincie Utrecht in

Museum voor 1 dag Gaat de provincie Utrecht in

Museum Voor 1 Dag is een reizende tentoonstelling in verpleeg- en verzorgingshuizen in de stad Utrecht om ouderen kennis te laten maken met wat musea vandaag de dag te bieden hebben. Het gaat hierbij met name om ouderen die fysiek of mentaal niet meer in staat zijn zelf het museum te bezoeken. Dertien Utrechtse musea stellen voor dit project (delen van) hun collecties beschikbaar. Professionele kunstdocenten nemen de bewoners door middel van de verhalen rondom de kunstwerken mee naar andere werelden en ander tijden. De actieve participatie wordt bevorderd door deze verhalen te koppelen aan verhalen van de ouderen zelf.

Subsidie

€ 24.999

Jaar

2013

Dit is een project van de Regeling Ouderenparticipatie van het Fonds. 
 
Museum Voor 1 Dag is een reizende tentoonstelling in verpleeg- en verzorgingshuizen in de stad Utrecht om ouderen kennis te laten maken met wat musea vandaag de dag te bieden hebben. Het gaat hierbij met name om ouderen die fysiek of mentaal niet meer in staat zijn zelf het museum te bezoeken. Dertien Utrechtse musea stellen voor dit project (delen van) hun collecties beschikbaar. Professionele kunstdocenten nemen de bewoners door middel van de verhalen rondom de kunstwerken mee naar andere werelden en ander tijden.  De actieve participatie wordt bevorderd door deze verhalen te koppelen aan verhalen van de ouderen zelf.
 
Drie seizoenen lang zijn tentoonstellingen in de stad georganiseerd. Nu is het tijd om inwoners van verzorgingshuizen in de provincie ook te laten kennismaken met Museum voor 1 Dag. Hiervoor vindt zowel op organisatorisch als op uitvoerend vlak uitbreiding plaats. Zo worden nu vitale senioren aangesteld om de tentoonstellingen in te richten en tot leven te brengen in plaats van kunstdocenten. In een speciaal ontwikkelde training leren zij didactische, pedagogische en kunsteducatieve vaardigheden om met ouderen in gesprek te gaan.  Deze senioren worden onder andere geworven via  vrijwilligerscentrales, culturele instellingen en bibliotheken. Ook andere musea nemen deel, onder andere Museum Flehite en het Cavaleriemuseum in Amersfoort, en musea in Soest, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg.
 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie ziet dit project als voorbeeldstellend, omdat op een laagdrempelige manier het erfgoed toegankelijk wordt gemaakt. Ook zet het een innovatieve samenwerking op tussen musea en zorginstellingen. Het project is een waardevolle aanvulling op het bestaande activiteitenprogramma van verzorgingshuizen en het uitwisselen van verhalen van vroeger vergroot het zelfvertrouwen en het positief zelfbeeld van ouderen. Door vitale ouderen professionele trainingen te bieden en ze te koppelen aan kwetsbare ouderen ontstaan betekenisvolle contacten. Dit alles bevordert het welzijn van beide partijen.
 

www.mv1d.nl

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen