zaterdag 20 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Meer en beter muziekonderwijs: tips uit de praktijk!

aan de slag

Meer en beter muziekonderwijs in je klas. Hoe pak je dat aan? De 15 vroege starters van de Impuls muziekonderwijs delen hun tips.

De 15 vroege starters van de Impuls muziekonderwijs zijn al dit schooljaar aan de slag gegaan met het verbeteren van hun muziekonderwijs. Op 3 februari kwamen ze samen om ervaringen uit te wisselen. Thema's waarover werd gesproken waren onder andere samenwerking en draaglak. De belangrijkste tips uit dit gesprek delen de Vroege starters graag met u!

Samenwerking

Wat heb je als partners van elkaar nodig om samen de ideale co-creatie van een muziekleerlijn op school te maken?

 1. Heb lef en vertrouwen in het project en elkaar.
 2. Wees nieuwsgierig en ontdek en ben niet bang fouten te maken; van fouten leer je het meest.
 3. Bepaal voor beide partijen: what’s in it for you & me?
 4. Zorg voor goede communicatie met elkaar en wijs één aanspreekpunt/kartrekker van de school én de culturele partner aan: zij behouden zo overzicht.
 5. Stel een team samen met ervaren experts: zowel op financieel als inhoudelijk vlak, zodat je niet alles zelf hoeft uit te vinden.
 6. Werk vraaggestuurd, dan weet je zeker dat je samen met hetzelfde bezig bent.
 7. Ben je ervan bewust dat je in een klassiek veranderproces zit, met alle kansen en uitdagingen die daarbij komen kijken.

 

Draagvlak

Hoe creëer je zoveel mogelijk draagvlak in en om de eigen organisatie/school?

 1. Laat schoolbesturen zien en ervaren wat je met muziek doet. Bijvoorbeeld door het organiseren van workshops, updates via facebook, werkbezoeken, presentaties, inspraakavonden etc.
 2. Betrek besturen, ouders en leraren ook in het proces, niet alleen bij eindpresentaties.
 3. Zet een kinderpersbureau op dat verslag doet van de activiteiten. Betrek hier talenten van ouders bij. Misschien zitten er redacteuren, journalisten, fotografen, vormgevers etc tussen de ouders.
 4. Maak een koor van leerlingen én ouders én leerkrachten zodat het een gezamenlijk project wordt en iedereen ervaart hoe het is om muziek te maken.
 5. Hub van ouders: laat ouders zich organiseren in een netwerk dat extra geld voor je binnenhaalt. Bijvoorbeeld door het benaderen van serviceclubs, het inzamelen van flessen, benaderen van lokale ondernemers etc.
 6. Zet ouders in als begeleiders bij voorstellingsbezoek zodat ze zien wat de kinderen ervaren.
 7. Laat ouders die zelf een instrument spelen hierover vertellen in de klas (en de instrumenten laten zien!)

 

Bonustip: Download de tiplijst Impuls muziekonderwijs, print hem uit en hang op in de lerarenkamer!  

 

Bekijk hieronder de sfeerreportage van de bijeenkomst. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Impuls muziekonderwijs

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen