zaterdag 19 Oktober 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Mediaproducties maken geeft leerlingen zelfvertrouwen

aan het werk met animatie

Begin januari opent de tweede aanvraagronde voor de nieuwe subsidieregeling ‘Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs’. Hiermee willen we vmbo-, vso- en praktijkscholen stimuleren om talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken, in samenwerking met een culturele instelling. Maar hoe pak je dat nou goed aan, zo’n aanvraag? Nathalie Groenink van VSO De Heldring uit Amsterdam deelt haar ervaringen en tips.

Waar zie je jongeren de hele dag mee zitten, lopen en hangen? Juist. Een smartphone. Daar ligt een mooie kans, dacht Nathalie Groenink, interne cultuurcoördinator bij VSO De Heldring, drie jaar geleden. “We deden heel veel aan cultuureducatie, maar nog niet op het gebied van nieuwe media. De iPads werden voornamelijk ingezet voor taal, rekenen en ontspanning in de vorm van YouTube-filmpjes. Dat vond ik zonde, want je kunt leerlingen juist zo goed bereiken met dingen waar ze zelf enthousiast van worden, bijvoorbeeld hun telefoon, tablet en computer.”

Medialessen van Schoolstudio
Via Mocca, het expertisecentrum voor cultuuronderwijs in Amsterdam, schreef ze zich in voor een verdiepend LeerlijnenLab van 2015 tot 2017. Een project van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. “Leerlingen volgden vierentwintig weken medialessen van docenten van Schoolstudio, een organisatie die mediaprojecten voor het onderwijs verzorgt. In die lessen leerden ze stap voor stap zelf media maken. Dat was een groot succes, maar het project was te klein om nieuwe media een structurele plek te geven in ons curriculum. Gelukkig kwam toen deze nieuwe regeling langs.”

Samenwerking met culturele aanbieder
Om een goede aanvraag te kunnen indienen, heeft Nathalie eerst gesprekken gevoerd met meerdere culturele aanbieders. “We waren heel enthousiast over Schoolstudio, maar een samenwerking van drie jaar is niet niks, dus ik wilde graag vergelijken. Wat voor doelen streven jullie na? Sluit dat aan bij onze doelen? Wat is jullie meerwaarde? Kunnen we het ook zelf? Wat is jullie ervaring met het speciaal onderwijs? Ik stelde een heleboel vragen en won ook advies in bij andere scholen die ervaring hadden met deze aanbieders. Uiteindelijk bleek Schoolstudio toch het meest geschikt. Die hadden natuurlijk ook al een gigantische proefperiode bij ons achter de rug en we hebben gezien hoe goed zij de leerlingen benaderen.”

Aan scholen die ook een plan voor de regeling willen indienen, adviseert ze om eerst een korte samenwerking met een aanbieder aan te gaan. “Als je ze niet kent, zou ik ze minimaal één betaalde les laten geven. Heel veel mensen zeggen: túúrlijk kunnen we goed met kinderen in het speciaal onderwijs werken. En dat valt dan toch tegen. Bovendien moet het ook klikken met het hele team. Ik wil collega’s niets door de strot duwen.”

Van groepsleerkracht naar vakleerkracht
Belangrijk in het plan van De Heldring zijn dan ook de ‘kartrekkers’. Leerkrachten die het leuk vinden om op hoog niveau opgeleid te worden, zodat de lessen nieuwe media ook na de samenwerking met Schoolstudio blijven bestaan. “We werken met alle groepsleerkrachten in drie jaar toe naar een goed basisniveau. In het eerste jaar helpt een medewerker van Schoolstudio bij het voorbereiden en uitvoeren van de lessen. In het tweede jaar voeren leerkrachten de lessen zelf uit, met ondersteuning van die medewerker. En in het derde jaar geven ze zelfstandig les, nog wel met de nodige coaching en feedback. Op deze manier leren ze de lessen nieuwe media in hun groepslessen in te bouwen. De leerkrachten die er veel plezier in hebben, snel leren en zelfstandig lessen ontwikkelen, kunnen met begeleiding van Schoolstudio vakleerkracht worden. Zij hebben een voorbeeldfunctie, ontwerpen nieuwe lessen en houden de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media bij. Ook zullen zij lesgeven tijdens onze Blokkendagen. Dat zijn dagen die in het teken staan van creatieve en praktische vakken.”

Iedereen werkt enthousiast mee
Het hele schoolteam moet de urgentie van het project zien, benadrukt Nathalie. “Ik kan wel heel trots en blij zijn omdat we zo’n mooie samenwerking hebben gerealiseerd, maar de leerkrachten moeten het uitvoeren. Bij ons is dat gelukkig zeker het geval. We hebben een heel helder cultuurbeleid, dus we weten waar we naartoe werken en waarom, wat we goed doen en waar nog kansen liggen. Dat is heel belangrijk. Het wordt zo makkelijker om keuzes te maken en het zorgt ervoor dat iedereen enthousiast meewerkt.”

Culturele ontwikkeling van de leerling
Naast een sterke samenwerking, een bevlogen team en de voortgang van het project na de subsidieperiode, hebben Nathalie en Schoolstudio goed nagedacht over de culturele ontwikkeling van de leerling: de culturele competenties. “Hoe duidelijker het doel, hoe beter je de lessen in kunt richten. Onze leerlingen leren bijvoorbeeld een plan maken, luisteren naar elkaar, overleggen, samenwerken, technische vaardigheden ontwikkelen, creatieve vaardigheden ontwikkelen, hun gevoelens uitdrukken en reflecteren op eigen en andermans werk. Dit bereiken ze door zelfstandig en in kleine groepjes mediaproducties te maken, zoals een korte informatievideo over de eigen school, een kleine reclame of een grappig filmpje. Ze leren stapsgewijs wat ze nodig hebben om tot een goed eindresultaat te komen. Hier krijgen ze zelfvertrouwen van”, legt Nathalie uit.

"Met subsidieregelingen kom je tot de mooiste dingen die anders niet mogelijk zijn."

In de aanvraag kwam alles samen
Bij het aanvragen van de subsidie viel alles op zijn plek, merkte ze. “Het plan voelde als de kroon op mijn werk, omdat alle ideeën er zo mooi in samenkwamen. Ik heb het samen met Schoolstudio geschreven en daarna door een paar mensen laten lezen. Daar heb ik veel aan gehad. Een tip voor andere aanvragers: begin er op tijd aan en trek er voldoende tijd voor uit. Je kunt het beter goed doen dan te snel. Ik heb zelf heel veel gehad aan de cursus fondsen werven die ik bij Mocca heb gevolgd. Daardoor kan ik me beter in fondsen verplaatsen. Ook volg ik een opleiding tot cultuurbegeleider bij de Marnix Academie die heel handig is, bijvoorbeeld om betere gesprekken met aanbieders te voeren. Maar ik denk dat iedere ICC’er, op welk niveau je ook zit, een aanvraag kan indienen. Als je cultuurbeleid nog in de kinderschoenen staat, kies je bijvoorbeeld voor muziek of beeldende vorming. Met subsidieregelingen kom je tot de mooiste dingen die anders niet mogelijk zijn. Gewoon proberen dus. En pak de telefoon als je er niet uitkomt. Dat heb ik ook gedaan en het Fonds bleek heel behulpzaam.”

Meer weten over de regeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs?

placeholder

Zelf een aanvraag indienen?

Met de regeling ‘Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020’ ondersteunt Het Fonds projecten waarmee scholen een volgende stap zetten om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. Door een groot aantal scholen te steunen, hopen we binnen de grootste onderwijsvorm van Nederland een sterkere vanzelfsprekendheid voor cultuureducatie te realiseren. Ben jij klaar om een volgende stap te zetten? Je kunt nog een aanvraag indienen van: 7 januari t/m 1 november 2019 en 6 januari t/m 30 oktober 2020. Het project duurt minimaal twee en maximaal drie schooljaren en de subsidie bedraagt tussen de € 10.000,- en € 50.000,- per project.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Versterking cultuureducatie vmbo

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen