woensdag 20 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Kinderen Maken Muziek - Wegens succes versterkt

Koningin Máxima was aanwezig tijdens een slotconcert in 2015.

In zes jaar tijd kregen duizenden kinderen onder de noemer Kinderen Maken Muziek muzieklessen, in en buiten school. Samen muziek maken en sociale verbinding stonden in dit programma centraal. Een groot deel van de deelnemende projecten, ook uit de eerste editie, is nog steeds actief. Het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben 31 van de deelnemende organisaties afsluitend nog een steuntje in de rug gegeven. Zo konden ze hun project verduurzamen, verdiepen of verbreden. Om nóg meer effect te sorteren.

Muziek in West
Het Wilde Westen, in Utrecht, is één van hen. 'Wij zijn een grassroots-organisatie, gedragen door zelfstandige maar betrokken kunstprofessionals,' vertelt directeur Dorothe Lucassen. 'Wij stimuleren bewegingen met draagvlak in en waarde voor de wijk – voor ons geen losse projecten met een beperkte looptijd. Subsidies gebruiken we puur ter versterking, een beweging moet daarna zelf kunnen voortleven. Het initiatief komt vaak van buurtbewoners en we werken veel samen met andere lokale organisaties. Bij presentaties nodigen we behalve ouders ook andere groepen uit, zoals nieuwkomers, ouderen of mantelzorgers. Zo geven we de toegevoegde waarde terug aan de wijk.'

Onder de naam Muziek in West verzorgen Het Wilde Westen en scholensamenwerkingsverband Cultuurschool West al een intensief muziektraject waarin basisschoolleerlingen samenspelen. Maar het extra budget kwam als geroepen, vertelt Dorothe. 'Eén van onze muziekdocenten houdt zich bezig met muziekmaken vanuit verschillende culturen, onder meer in het asielzoekerscentrum in de wijk. Hij vraagt nieuwkomers vaak hun muziek met ons te delen. Een ander had al lang de wens niet alleen te 'brengen' maar ook muziek en cultuurkennis te 'halen'. Ook merkten docenten dat ze niet alle kinderen in de wijk bereikten.' Met de extra impuls gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 van verschillende scholen in de wijk nu onder begeleiding van muziekdocenten op zoek naar hun muzikale roots. De wijk kent namelijk een enorme rijkdom aan culturele achtergronden.

“Samen muziekmaken is heel geschikt om elkaar te leren kennen – net als andere kunstvormen, trouwens. Het mooie is: iedereen heeft iets met muziek.”

Wat moet deze extra stap opleveren? Meer betrokken scholen, meer betrokken ouders en een beter besef bij de leerlingen van de betekenis van muziek. 'De emoties die bijvoorbeeld kinderliedjes opwekken die je vroeger hoorde of zong, zorgen voor een betekenisgevende laag,' zegt Dorothe. Bovendien kunnen de kinderen nu na school nóg meer samen muziek maken. 'En dat gaat niet zomaar,' benadrukt ze. 'Maar dat je daar moeite voor moet doen, heeft juist ook waarde.'

Muziek = Klasse Senior
Ook de aanvraag van De Nieuwe Muziekschool, in Druten, kwam niet uit de lucht vallen. Al sinds het schooljaar 2011-12 krijgen alle leerlingen van de groepen 5 van IKC de Kubus twee keer per week instrumentale muziekles onder schooltijd. Projectcoördinator en keyboarddocent Yvonne Verschuren bedacht al jaren geleden dat het zo leuk zou zijn als de leerlingen ook thuis zouden kunnen samenspelen met hun ouders. 'Dat konden we toen niet realiseren. Maar nu er extra geld bleek te zijn om lopende projecten te versterken, was dat de trigger. We gaan ook (groot)ouders muziekles geven. Zij krijgen elke week een les op een instrument en gaan wekelijks samenspelen. Regelmatig is er een les samen met de klas van hun (klein)kind. Collega's waren meteen enthousiast, en ook de schooldirecteur – het moet tenslotte onder schooltijd.' Ze aarzelde of de doelgroep van senioren wel bij de subsidie paste, maar de twee fondsen vonden hun participatie juist interessant.

Ook in dit geval is er goed nagedacht over de lange termijn en de mogelijkheid tot verbreding. 'We beginnen op deze ene school, met het doel dit project op te starten en een draaiboek op te stellen. Na één jaar houden we een evaluatie, waarbij we dus ook echt iets kunnen laten zien,' vertelt Yvonne.

"Deze extra subsidie stopt dan, maar de gemeente heeft een seniorenbeleid en we zoeken contact met onder meer de Ouderenbond. Zo hopen we op den duur alle ouderen en kinderen hier te bereiken."

De voorbeeldfunctie lijkt nu al te werken: 'De Gelderlander schreef er op dinsdag over en op woensdag kreeg ik een mailtje of een andere organisatie onze aanvraag mocht zien. Natuurlijk deel ik die graag.'

placeholder

Wat vooraf ging

In 2011 startten het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie, op voorspraak van Koningin Máxima, het programma Kinderen Maken Muziek. Ruim 23.000 kinderen van 8 tot 14 jaar leerden in wekelijkse lessen een muziekinstrument te bespelen en samen muziek te maken – vooral kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Sociale verbinding was één van de kernelementen van het programma, dat de opmaat werd naar betere muziek- en cultuureducatie. Dit jaar hebben we het programma afgerond.

placeholder

Hoe gaat het Fonds verder

Programma-adviseur Olav Dorst: 'Met de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs hebben we de afgelopen jaren ingezet op het verbeteren van muziekonderwijs op basisscholen – ook als versnelling van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De lessen en ervaringen uit deze programma's gebruiken we om ons vervolgbeleid op het gebied van cultuureducatie vorm te geven. De komende periode stimuleren we cultuureducatie als geheel, en daar sluiten onze subsidiemogelijkheden bij aan.'

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Kinderen Maken Muziek

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen