zaterdag 19 Oktober 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Kenniskringen CmK in heel Nederland

KcR banner

Van januari 2015 tot en met december 2016 functioneerden, als onderdeel van het flankerend beleid van het project Cultuureducatie met Kwaliteit, in zeven regio’s verspreid over het land kenniskringen. De groepen bestonden uit mensen zowel afkomstig uit het onderwijs als de cultuur. Doel van de kenniskringen was om impliciete kennis, die in de praktijk aanwezig is maar vaak onder de oppervlakte blijft, naar boven te halen en met elkaar te delen. Dat deden de groepen door op fundamenteel niveau met elkaar in gesprek te raken en elkaars ‘taal’ te leren verstaan en spreken. Elke kenniskring kende zijn eigen (onderzoek)thema en een daarbij horende samenstelling. Hieronder staan alle kenniskringen met hun resultaat. Wil je meer weten over de opzet van het project, lees hier over de aanpak.

placeholder

KENNISKRING MIDDEN | Flevoland & Utrecht

Thema: Portfolio als instrument om ontwikkeling in beeld te brengen.
Vraag: Wat kan portfolio bijdragen aan cultuuronderwijs, welke vorm, functie en waarde past bij welk onderwijs?
Samenstelling: Directie onderwijs, kunstvakleerkrachten po, culturele instellingen en cultuuraanbieders.
Resultaat: Rapport met eigenschappen en mogelijkheden van portfolio. Film op een school die met portfolio werkt.
Informatie: FLECK, Lelystad; Tel: 0320-727019 | Daniëlle Bijsmans: danielle@cultuureducatieflevoland.nl

placeholder

KENNISKRING GELDERLAND

Thema: Cultuureducatie kan niet buiten bestuurlijk draagvlak!
Vraag: Speelt een bestuurlijke visie op cultuuronderwijs een rol in de onderwijspraktijk? Speelt visie op onderwijs een rol in cultuurpraktijk?
Samenstelling: Bestuurders van onderwijskoepels en culturele instellingen.
Resultaat: Aanbevelingen voor overheden schoolpraktijk over voorwaarden voor samenwerking onderwijs en cultuur.
Informatie: Cultuurmij Oost, Heleen Elbers: HeleenElbers@cultuurmijoost.nl

Lees hier het artikel met aanbevelingen.

KENNISKRING OVERRIJSEL

Thema: Onderwijs verbeteren: Maak Meer Magische Momenten!
Vraag: Hoe kan cultuureducatie bijdragen aan het vernieuwen en verbeteren van het onderwijs?
Samenstelling: Directeuren en leerkrachten van scholen, medewerkers culturele instellingen; adviseurs cultuureducatie.
Resultaat: Een film die laat zien wat magische momenten in het onderwijs zijn, het belang ervan, hoe ze ontstaan en hoe je ze kunt creëren.
Informatie: Rijnbrink Groep: 088-1970301 | Meriam de Kanter: Meriam.deKanter@rijnbrink.nl

placeholder

KENNISKRING NOORD-HOLLAND

Thema: Co-creatie
Vraag: Hoe werkt co-creatie tussen cultuur en onderwijs met de culturele ontwikkeling van kinderen als gezamenlijke verantwoordelijkheid?
Samenstelling: Bestuurders van onderwijskoepels, directeuren van scholen, medewerkers PABO en Hogeschool voor de Kunsten en medewerkers culturele instellingen.
Resultaat: Het tijdschrift Prikkels Special Co-creatie. Het bevat een lichtvoetige test om cultuureducatieve samenwerkingsvoorkeuren te ontdekken.
Informatie: Plein C, Noord-Holland: 023-7920040 | Vibeke Roeper: vibekeroeper@pleinc.nl

placeholder

KENNISKRING NOORD | Groningen, Friesland & Drenthe

Thema: De Leerling Centraal.
Vraag: Waarom cultuureducatie en waarom structureel? Wat vindt de leerling daarvan?
Samenstelling: Bestuurders en directies van scholen, cultuuraanbieders, -adviseurs en medewerkers van culturele instellingen uit het noorden.
Resultaat: De reality check, uitgevoerd met leerlingen van groep 8 PO en klas 1 VO, werd verbeeld in een animatie vanuit de leerling en hun eigen visie op die vraag.
Informatie: Akte 2; Tel: 0515-431400 | Annemarie van der Reijden: a.vdreijden@akte2.nl

KENNISKRING ROTTERDAM

Thema: Horizontaal Leren: samen werken aan een rijke leeromgeving.
Vraag: Hoe draagt cultuuronderwijs daartoe bij en hoe kan de leeromgeving ruimte geven voor sleutelervaringen?
Samenstelling: Directeuren van scholen en medewerkers van culturele instellingen.
Resultaat: Artikel in KCR-kenniskatern op basis van interviews met leerlingen. Workshop over het thema: ‘Vrije Ruimte’, aangeboden door de KCR.
Informatie: Kenniscentrum Cultuureducatie: 010-2680380 | Anna van der Goot: a.van.der.goot@kc-r.nl

placeholder

 

KENNISKRING ZUID | Limburg & Noord-Brabant

Thema: Anders leren en anders denken.
Vraag: Wat draagt cultuureducatie bij aan 'anders' leren?
Samenstelling: Bestuurders en directeuren van scholen; medewerkers culturele instellingen; adviseurs cultuureducatie; cultuurambtenaren.
Resultaat: Onderzoek van de Universiteit Maastricht naar de relatie van cultuureducatie met de vaardigheden voor de 21e eeuw
Informatie: Sien: 088-7307400 | Thijs Rutten: thijs@cultuurpad.nl

KCR artikel

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen