donderdag 18 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

KEK! Kultueredukaasje mei Kwaliteit

 theater Wy Spylje

Anne Graswinckel: 'Veel leerkrachten kunnen wel wat handreikingen gebruiken om cultuureducatie te geven. Daarom ontwikkelde Keunstwurk samen met provinciale kunstinstellingen inspiratietrajecten voor leerkrachten:Wy Sjonge (muziek), Wy Dûnsje (dans), Tekenskoalle (beeldende kunst), Speure nei Spoaren (erfgoed) en Wy Spylje (drama).

Ik begeleidde vanuit Tryater het theatertraject. We hielpen leerkrachten om drama in de klas te brengen – niet alleen als doel, maar juist als middel. We richtten ons daarbij op hun sterke punten. De één is meer een verhalenverteller, de ander juist een regisseur. In de inspiratiebijeenkomsten komen ook cross-overs tussen disciplines aan bod en nieuwe technieken. Daarna zien leerkrachten zelf ook nieuwe mogelijkheden. Uitgangspunt is steeds: vandaag geleerd, morgen bruikbaar in de klas. Vakoverstijgend werken, bijvoorbeeld drama gebruiken in de taalvakken, sluit mooi aan op het curriculum. En we zagen dat het ontspannend werkte en veilig voelde om op een andere locatie te werken, en goed te worden ontvangen. Al die kenmerken inspireerden de deelnemers om over hun grenzen heen te gaan.

Leerkrachten werden heel enthousiast van de individuele lessen, maar als ze daarna op school kwamen, voelden ze zich vaak geïsoleerd. Om hun collega's erbij te betrekken gingen we daarom steeds meer teamtrainingen geven. En die sloegen enorm aan. Een goede afstemming met de schoolleiding en collegiale intervisie blijken heel belangrijk voor draagvlak. Op die implementatie binnen scholen richten we ons de komende vier jaar binnen de inspiratieprojecten.

Ik ben zo enthousiast geworden over die verbinding en verdieping dat ik mijn prachtige werk bij Tryater nu ga voortzetten op een andere plek, om me breder in te zetten voor cultuureducatie in Friesland.'

placeholder

 

 

De provinciale organisatie Keunstwurk stimuleert cultuureducatie in heel Friesland. In het basisonderwijs gaat dat onder de titel Kultueredukaasje mei Kwaliteit, ofwel KEK! Vernieuwing van het curriculum en versterking van de relatie tussen het onderwijs en de cultuursector stond de afgelopen jaren bovenaan de to-do list.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuur maakt iedereen

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen