donderdag 21 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland werkt met succes aan schooltoneelclubs

Met elkaar toneelspelen geeft vreugde!

Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland start op 13 scholen voor primair onderwijs een nieuw driejarig project: ‘Tussen er was eens…en ze leefden nog lang en gelukkig’. In dit participatieproject nemen scholen deel aan een reeks theateractiviteiten die bestaan uit kennismakingsworkshops in de klas, een familievoorstelling van leerlingen van het Jeugdtheaterhuis op de scholen zelf en het oprichten van schooltoneelclubs. Iedere schooltoneelclub ontwikkelt onder leiding van een docent van het Jeugdtheaterhuis vervolgens een eigen versie van de familievoorstelling.

Met dit project wil het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland kinderen bereiken die niet vanzelfsprekend met theater in aanraking komen. Ze willen hen uitdagen om na schooltijd hun voorstelling op school te bezoeken en op vrijwillige basis deel te nemen aan de schooltoneelclub. We vroegen Liesbeth le Cessie, hoofd lessen en projecten bij Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, hoe je scholen enthousiast maakt voor een schooltoneelclub.

Hoe betrek je scholen?
Liesbeth: ‘Het benaderen van de scholen gaat op verschillende manieren. Met een aantal scholen is al contact omdat cultuurcoaches vanuit het Jeugdtheaterhuis al binnenschools actief zijn. Met deze scholen is al een intensieve samenwerking opgebouwd en zij maken graag een volgende stap met ons. In Den Haag gaan we het project uitvoeren op een school die al eerder participeerde in ons meespeelproject bij twee familievoorstellingen die wij in de afgelopen jaren maakten. In Leiden heb ik advies gevraagd aan de gemeente, ik heb gevraagd welke scholen voor het project in aanmerking komen en ook op welke scholen nog weinig aan cultuurparticipatie gedaan werd. In Alphen aan den Rijn heb ik juist weer advies gevraagd aan een overkoepelend schoolbestuur. Wij benaderen de scholen lang van te voren zodat er veel tijd is om samen met de school alle fases van het project goed voor te bereiden’.

Persoonlijke benadering
‘Nadat het projectplan is toegestuurd gaan onze locatieleiders of ik op bezoek bij de directeur of interne cultuurcoördinator van de school om hen enthousiast te maken. Belangrijk is dat het hele team erbij betrokken wordt want zij moeten het project met elkaar dragen. Ik merk dat de scholen die wij uitkiezen vaak zelf het belang van cultuureducatie inzien en snel enthousiast raken. Voor kinderen die van huis uit niet vanzelfsprekend in aanraking komen met theater en kunst is het project laagdrempelig, divers, uitdagend en nieuw en speelt het zich allemaal af op school. Ervaring leert dat veel kinderen op deze scholen na schooltijd wel op school aan buitenschoolse activiteiten mee willen doen, maar niet zo snel naar een andere locatie gaan, aldus Liesbeth’.

Succesfactoren
Om het project te laten slagen is het van belang dat er gewerkt wordt met de juiste docenten. Liesbeth: ‘De schooltoneelclub richt zich minder op het geven van toneellessen. Er wordt gewerkt aan een voorstelling en dat vraagt weer om andere kwaliteiten van de docenten. Daarnaast zijn een goede samenwerking met de school en een betrokken directie noodzakelijk. Wanneer de directie betrokken is, is een schoolteam dat meestal ook´. Het is de bedoeling dat over drie jaar de schooltoneelclub op de school achterblijft en gedraaid wordt door leerkrachten en andere betrokkenen van de school.

‘Het project brengt vaak nog meer voor de school dan alleen de theaterervaring. Bijvoorbeeld op het vlak van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het levert een positieve bijdrage aan het schoolklimaat, het samenwerken en de sociale omgangsvormen. Maar ook de taalvaardigheid van kinderen krijgt met de theaterlessen een impuls. Daarnaast hoeven wij maar een kleine financiële bijdrage van de school te vragen, dat speelt ook een rol in het succes, aldus Liesbeth’.

De voorstelling Grimmige Sprookjes gaat vanaf het weekend van 31 oktober/1 november op de scholen spelen en de eerste schooltoneelclubs starten in de laatste week van november.

Kijk voor meer informatie op:jeugdtheaterhuis

Samen acteren brengt vreugde en vrijheid!

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Kunstparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen