maandag 11 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Jaarverslag 2016

COver 2016

In het jaarverslag 2016 blikken we deze keer niet alleen terug op wat er in het afgelopen jaar is gebeurd, maar staan we ook stil bij het feit dat dit het laatste jaar van onze vorige beleidsperiode was. 2016 kenmerkte zich door meerdere aspecten: muziekonderwijs, naderende verkiezingen, het aantrekken van de economie, maatschappelijke uitdagingen en oog voor talent waren daar een paar van. Je kan het hele jaarverslag hier vinden:

Jaarverslag 2016

Lees hieronder vast een deel van de inleiding van Jan Jaap en download het hele verslag voor alle ins en outs over onze programma's, activiteiten en projecten. 

Het Fonds in 2016

Met dit jaarverslag sluit het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn tweede beleidsperiode af. In de afgelopen vier jaar hebben tienduizenden docenten, vrijwilligers en kunstenaars, amateurs én professionals - met enthousiasme en toewijding gewerkt aan een inspirerend cultureel klimaat in ons land, vaak tegen de druk van de nog lopende bezuinigingen in. Dit jaarverslag markeert tegelijk het begin van een nieuwe beleidsperiode. We zijn zeer gemotiveerd om ook in de komende jaren ons motto voortdurend waar te maken: Cultuur maakt iedereen.

Er is tussen 2013 en 2016 veel gebeurd op ons werkterrein. We hebben met onze subsidies bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling en promotie van kunst-, cultuur- en erfgoedbeoefening in de vrije tijd én op school. Door de basisscholen is – samen met culturele partners – met succes gewerkt aan de kwaliteit van cultuureducatie. Dat is hard nodig voor de toekomst van Nederland. Onderwijs in kunst en cultuur geeft kinderen de sleutel tot het grenzeloze rijk van de verbeelding. Ze geven gereedschap om je op 1001 manieren te kunnen uiten. Om zin en betekenis te geven, om kritisch naar jezelf en de wereld te leren kijken, en om je creatieve vaardigheden tot bloei te brengen.

We zijn klaar voor de nieuwe beleidsperiode. Cultuur maakt iedereen.

Jan Jaap Knol | Directeur-Bestuurder 

----------

Facts & Figures 2013-2016:

Infographic over de afgelopen 4 jaar, uit ons Cultuurmakers magazine

----------

Infographic over de afgelopen 4 jaar, uit ons Cultuurmakers magazine
Cover 2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen