maandag 15 Oktober 2018
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Ook in 2014 waren miljoenen mensen van zes jaar en ouder cultureel actief. Het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt daaraan bij. In dit artikel een overzicht van onze activiteiten in 2014.

Met ruim 7 miljoen mensen van zes jaar en ouder die actief bezig zijn met cultuur in Nederland, is cultuurparticipatie een belangrijke sector. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven om de mogelijkheden tot actieve cultuurparticipatie te verruimen en te versterken. In dit artikel een korte animatie en een grafisch overzicht van onze activiteiten in 2014.

Bij sommige graphics vindt u een plusje. Door hier op te klikken gaat u direct naar een artikel, interview of filmpje over dit onderwerp. U kunt er ook voor kiezen om direct naar het onderwerp van uw keuze gaan door dit onderwerp in de inhoudsopgave aan te klikken. Het gehele jaarverslag is tevens als PDF te lezen.   

Inleiding
Uitvoering programma's 2014

1. Cultuureducatie met Kwaliteit

2. Versterking Actieve Cultuurparticipatie

3. Talentontwikkeling en Manifestaties

4. Internationale activiteiten

Over het Fonds

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen