zondag 8 December 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Investeren in de kracht van cultuur. Terugblik op 2017

Archeologiehuis

In ons jaarverslag 2017 vertellen we wat we het afgelopen jaar hebben gedaan. Benieuwd hoe onze medewerkers terugkijken? Ze vertellen erover in drie interviews. Anne, Willemijn en Julia over investeren in de kracht van cultuur.

Anne maakt in haar vrije tijd illustraties. Julia fotografeert en wil op ukelele les. Willemijn is een fervent bezoeker van theaters, bioscopen en musea. De drie programma adviseurs van het Fonds “ademen” cultuur en maken het zelf mee. Hun missie en die van het programma Innovatie in Cultuur, Maak het mee is zorgen dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met kunst en cultuur én hun creatieve talent ontwikkelen. Een terugblik op de programma-activiteiten in 2017.

Met dit tweede programma uit het beleidsplan 2017-2020 stimuleert het Fonds cultuurmakers om een volgende stap te zetten in hun culturele ontwikkeling. ‘Niet alleen een stap vooruit, ook opzij. Zo dagen we met de subsidieregeling Jij maakt het mee makers uit hun blikveld te verbreden en het experiment aan te gaan. Nieuwe kunstvormen gebruiken, dwarsverbanden zoeken met andere disciplines en bijzondere doelgroepen bereiken; hoe wilder, hoe leuker’, vertelt senior programma adviseur Willemijn in ’t Veld.

Duwtje in de rug

Een duwtje in de rug is vaak echt nodig, benadrukt senior programma adviseur Julia Terlunen. ‘Het Fonds is daarbij aanjager. We laten zien wat mogelijk is en zorgen voor een goed begin. Met geld, maar ook door het delen van kennis en het zichtbaar maken van goede voorbeelden. Bovendien stimuleren we overheden, culturele instellingen en het kunstvakonderwijs om talentontwikkeling en cultuurparticipatie onderdeel te maken van hun beleid. Zo hopen we op een blijvend effect.’

‘We laten zien wat mogelijk is en zorgen voor een goed begin.’

De belangstelling voor de subsidieregeling Jij maakt het mee is groot. Er zijn veel meer aanvragen dan voorgaande jaren. Dat komt ongetwijfeld omdat de regeling sinds dit jaar ook openstaat voor erfgoedprojecten. In de aanvragen is steeds meer kruisbestuiving te zien. Willemijn: ‘Cultuurmakers durven uit hun eigen hok te komen. Ze zoeken verbinding met andere disciplines en doelgroepen. Een project als de Radius van Allardsoog verbindt locatietheater, erfgoed en wetenschap. Een team van cultuurmakers, wetenschappers en inwoners onderzoekt een gebied op de grens van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en gaat op zoek naar verhalen. Of neem het project Vrijplaats. Een festival in de voormalige Bijlmer Bajes voor en door mensen met verschillende achtergronden en culturen. Verwondering en begrip gaan zo hand in hand.’

Blaasmuziek


Met de regeling Talent en Festivals subsidieert het Fonds ook talentontwikkelingsorganisaties, amateurkunstfestivals en erfgoedmanifestaties. Zo maakt het cultuur en erfgoed voor een breed publiek zichtbaar én tastbaar. Eén van de projecten die de komende vier jaar op steun kan rekenen, is het Wereld Muziek Concours voor amateurblaasorkesten dat elke vier jaar in Kerkrade plaatsvindt. Dit bijzondere festival is in het buitenland bekender dan in Nederland zelf. Adviseur Anne Arninkhof: ‘Het zijn de Olympische Spelen voor amateurblaasorkesten. De internationale top was dit jaar in Kerkrade verzameld. Met de subsidie dragen we als Fonds ook bij aan de bekendheid van wat ze doen in het buitenland en daarmee aan onze andere ambitie om cultuur zichtbaar te maken, ook internationaal.’

WMC

Ambacht in Beeld


Als onderdeel van dezelfde regeling subsidieert het Fonds enkele erfgoedmanifestaties. Een voorbeeld is de Open Monumentendag, die iedereen wel kent. Daar komen veel mensen op af die het leuk vinden om meer te weten over de geschiedenis van hun eigen leefomgeving. Ook met deze regeling daagt het Fonds aanvragers uit om verbindingen te leggen met andere disciplines, om zo nieuwe doelgroepen te interesseren voor erfgoed. Anne: ‘Een ander voorbeeld is het Amsterdamse festival Ambacht in Beeld. Daar combineren ze oude ambachten met eigentijds design. Zo vergroot dit festival de zichtbaarheid en de waardering van het ambacht. Door te vernieuwen lukt het ze ook om een nieuwe generatie jonge beoefenaars aan te spreken. Mensen kunnen tijdens demonstraties, workshops en masterclasses zelf aan de slag met ambachten. Erfgoed wordt letterlijk tastbaar.’

Gezondheid


Een andere belangrijke ambitie van het Fonds is het vergroten van mogelijkheden om cultuur te maken. Juist voor doelgroepen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het project Age Friendly Cultural Cities stelt steden in staat om cultuurparticipatie van ouderen te verbeteren en te versterken. Inmiddels hebben de eerste vijf steden het tweejarige programma afgerond. Ze geven aan dat ze na afloop van de subsidie doorgaan. Een mooi voorbeeld is het project Twee keer kijken van FOAM en de OBA in Amsterdam. Julia: ‘Buurtbewoners van verschillende generaties trekken samen de buurt in om foto’s te maken. Ouderen ontwikkelen zo niet alleen hun talent, maar komen ook in contact met anderen in hun buurt. Zo draagt cultuur bij aan het welbevinden en de gezondheid van ouderen. Eigenlijk heel logisch dus dat verzekeraar Menzis bijdraagt aan een campagne in Groningen gericht op het vergroten van cultuurdeelname van ouderen. Ons programma werkt echt als vliegwiel voor meer.’

‘Cultuur draagt bij aan het welbevinden en de gezondheid van ouderen.’

Voortrekker


De drie adviseurs vinden dat het Fonds verschil maakt. Willemijn: ‘Uit allerlei onderzoeken blijkt dat we met onze regelingen mensen echt in staat stellen mee te doen en mee te maken. Ook zorgen we voor dynamiek in de sector. Dat is de winst van dit programma. Als voortrekker lukt het ons om te vernieuwen en verbinden. Of we daarmee op lange termijn ook echt impact hebben? Als overheden, culturele instellingen en het onderwijs cultuur een vaste plek geven in hun beleid, dan lukt dat zeker.’ Volgend jaar starten alleen al binnen dit programma vier nieuwe regelingen. Daarmee biedt het Fonds de sector weer volop kansen.

 

Ook andere medewerkers blikten terug!
Femie, Marie-Louise en Femke aan het woord over investeren in goed cultuuronderwijs.
Marijne en Julia over verhalen die je raken.

placeholder

 

In ons jaarverslag 2017 vertellen we nog veel meer over wat we het afgelopen jaar hebben gedaan.

Download hier het volledige verslag. 

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen