zaterdag 19 Oktober 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Intervisiebijeenkomst Ouderenparticipatie

opening intervisiedag door Wies Rosenboom van het LKCA

Op 5 februari 2015 organiseerden het Fonds en LKCA een intervisiedag voor projecten uit de regeling Ouderenparticipatie. Dini Hartgers van ouderenpersbureau Erasmus maakte bijgaand verslag. 

Na een welkom door Wies Rosenboom van het LKCA, gaat de microfoon naar Hedy D’Ancona die de dag sprankelend presenteert.

Susanne Kuiper van Studio Breedbeeld vertelt over haar project Oldtimers. Zij wil de positieve beeldvorming over ouderen bevorderen door jongeren en ouderen aan elkaar te koppelen op het gebied van mode, sport, film et cetera.

Hedy introduceert Hans van Rijsbergen (FVR) die het gezelschap voorziet van tips om aan geld te komen (sponsoring). Hans is al 20 jaar marketeer en weet hoe je verbindingen legt tussen bedrijfsleven en je project, toegespitst op cultuur. Focus moet liggen op partnerships. Daarnaast is het belangrijk om onderscheidend en creatief te zijn, de tijd te nemen, bij jezelf te blijven en vooral geen ‘nee’ te accepteren. Dan is succes gegarandeerd.
Na de koffiepauze gaat Ilse Veneklaas (KC Drenthe) in op ‘zichtbaarheid’ en ‘vermarkten’. Zij vertelt over haar ervaringen en leerpunten uit het project Gekleurd Grijs. Het doel hiervan is het vergroten van actieve cultuurparticipatie van senioren. Zo kan een beeldvormingscampagne de vooroordelen bij senioren weghalen om aan kunst en cultuur te doen. Gekleurd Grijs stimuleert culturele ondernemers tot het ontwikkelen van vernieuwend seniorenaanbod.

Gabbi Metsers (FCP) vertelt over de Europese Conferentie Long Live Arts die wordt gehouden van 20 tot en met 22 mei 2015 in Den Haag. Het doel is om met professionals Europese netwerken op te zetten, die zich bezighouden met ouderen en cultuurparticipatie. De rol van ouderen wordt steeds belangrijker in de samenleving. Een van de redenen waarom het FCP regelmatig het land intrekt met de Karavaan: kunst voor ouderen om met ouderen in gesprek te gaan over cultuur.

Na de lunch is er een intervisieronde. Zes deelnemers lichten hun project en dilemma toe. Het zijn:
1. Chillen met je rollator; een theatervoorstelling;
2. Wereldkaarten in West; collectief marketingactiviteiten opzetten?
3. Museum Ons Lieve Heer op Solder; een tool voor ouderen;
4. Zina; een platform voor ouderen opzetten;
5. Big Rivers/Silver Talent Show; sponsors vinden; •
6. Suri-Joods; hoe ga je om met tijdsdruk?

Iedereen uit de zaal sluit zich aan bij een project.
Gabbi Mesters begeleidt de intervisie van Stephanie Archangel van Suri-Joods. Het dilemma is: te weinig tijd. Zij heeft een filmproject gemaakt voor in Nederland wonende ouderen van Surinaamse afkomst op zoek naar Joodse invloeden op de Surinaamse cultuur van vandaag. Zij kon wekelijks 1 uur tijd besteden aan dit project. Het heeft haar 6 uur per week gekost.

Eerst worden er een aantal open vragen door de groep aan haar gesteld. Samengevat gaan deze over de inhoud, procedure, relatie en gevoel. Stephanie antwoordt, dat de inhoud van dit project is om met deze doelgroep een tentoonstelling te creëren. Je bent de leider van het financiële – als van het organisatorische niveau en verantwoordelijk voor het vinden van begeleiders voor de workshops. Het project is voor artistieke doeleinden opgezet, maar is uitgemond in een sociaal project. Surinamers willen professioneel op de film staan. Het dilemma is, dat het project veel meer heeft gekost dan begroot. Hoe bereik je toch je doel met het voorbestemde budget? Je balans zien te vinden in investeren en wat je eruit wilt halen.

Het dilemma is door de groep vastgesteld en genoteerd op de flipover:
• Te resultaat gericht werken met een groep die daarop niet geprepareerd is;
• Verantwoordelijkheid van de projectleider naar het fonds als de definitieve cultuurparticipatie in het geding komt;
• Deel je streven vanaf het begin met de groep;
• De doelgroep bij het voortraject betrekken;
• Meer naar het proces kijken dan naar het eindproject;
• Route ook door doelgroep laten bepalen; co-creatie;
• Welke resultaten heb je wel behaald?
• Laat je verrassen door dynamiek;
• Volgorde omkeren; eerst luisteren dan teruggeven van je product;
• Wees kritisch op het formuleren van je doel in plaats van doelen;
• Schrijf 2 verschillende projectplannen; een voor het fonds en een voor de uitvoering;
• Plenair: Het fonds is uit voor innovatie in verband met toewijzen van subsidie.

Na een korte pauze worden de resultaten van de andere projecten opgelezen door elke groep.

De laatste spreker is Marcel de Groen (Ondernemen in Kunst en Onderwijs). In zijn presentatie staat de vraag ‘hoe krijgen we opdrachten en wat kunnen we doen als de subsidiekraan wordt dichtgedraaid?’ centraal. Belangrijk is:
• Reputatie, relatie en ruil; focus op deze drie R’s;
• Werk aan je merk en aan de reputatie van je projecten;
• Hoe verhoudt zich dat tot de instelling;
• Vertel je verhaal en zorg voor beleving (keep it simple)
• Bouw aan je netwerk en zet een slimme social media strategie uit. Gebruik alle mogelijkheden.
• Denk bij het ontwikkelen van het idee direct ook aan de subsidie.

Hedy d’Ancona sluit deze succesvolle bijeenkomst af met een dankwoord en dan is het tijd voor een drankje en netwerken.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen