zaterdag 19 Oktober 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Interview Ben Bregman - Reizen in de Tijd

Bezoek aan Regionaal Archief Rivierenland

Ben Bregman werkt als adviseur Erfgoed & Onderwijs bij Gelders Erfgoed. Hij is projectleider bij Reizen in de Tijd, een leerlijn cultureel erfgoed. “Reizen in de Tijd bevat allerlei activiteiten die gaan over jou en de plek waar jij leeft. Voor elk leerjaar op de basisschool is er wat te doen. Is dat wat je ziet, wel wat het lijkt? Ga op onderzoek uit en ontdek het zelf!”

Het Fonds heeft dit project met plezier gesteund via de meerjarige regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Alles om ons heen is een gevolg van keuzes die mensen in het verleden gemaakt hebben.

Wie ben je en hoe ben je betrokken bij de Leerlijn Reizen in de Tijd?
Mijn naam is Ben Bregman, ik werk als adviseur Erfgoed & Onderwijs bij Gelders Erfgoed wat er kort gezegd op neer komt dat ik musea en andere erfgoedaanbieders adviseer over hun rol voor het onderwijs. Voor Reizen in de Tijd ben ik één van twee projectleiders samen met Alexandra van Steen. Reizen in de Tijd bestaat al vanaf 2006 in analoge (met leskisten, lesboekjes e.d.) vorm voor scholen en culturele aanbieders in Tiel. De leerlijn was aan een update toe, zowel qua inhoud als qua verbreding en techniek. In de 9 jaar dat de leerlijn draait is het onderwijs stevig verandert, is er ook buiten Tiel vraag naar een leerlijn en zijn de mogelijkheden voor het digitaliseren van de leerlijn enorm toegenomen. Zo heeft inmiddels vrijwel elke school de beschikking over digiborden.

Hoever is het project intussen gevorderd? (van brainstormfase tot aan vandaag)
De website is online en wordt gestaag gevuld met bezoeklessen van culturele aanbieders in het Rivierengebied. Ook buiten dat gebied komen er gestaag aanbieders en scholen bij. Scholen kunnen het digitaal leerlingportfolio aanvragen

Kun je een specifiek onderdeel uitlichten waar jullie momenteel veel mee bezig zijn?
Een stap waar we nu mee bezig zijn is dat de bezoeklessen geselecteerd kunnen worden op afstand, kosten en waardering door de leerkracht. Eigenlijk op eenzelfde manier als dat je een hotel boekt op bookings.com. Nu is dit nog heel klein maar als de deelname van scholen en culturele aanbieders doorgroeit dan krijgt het de benodigde massa.

Welk onderdeel van de leerlijn is bijzonder om extra toe te lichten?
De twee rode draden ‘Wie ben ik’ en ‘Wie wat bewaart’ zijn het hart van de leerlijn. In de kern gaat het over jezelf en hoe je je verhoudt tot de ander en je omgeving.

Op welke wijze complementeren deze twee rode draden elkaar en op welke wijze overlappen ze?
De ene draad gaat over mensen en de andere over spullen. Ze overlappen niet maar zijn onlosmakelijk met elkaar verweven.

placeholder

 

Op de site van de Leerlijn Reizen in de Tijd wordt het belang van Erfgoed treffend omschreven:
Cultuur vormt onze identiteit, onze persoonlijke en onze collectieve identiteit. Door stil te staan bij de dingen die we voortbrengen of hebben gemaakt leren we meer over onszelf en anderen. Erfgoed maakt deel uit van ons cultuurgoed en is een beelddrager van onze identiteit. Een plaats van herinnering, een cultuurhistorisch landschap, een monument of verslag van een ooggetuige geven betekenis aan het verhaal van het verleden. Cultuuronderwijs geeft leerlingen die handvatten om de betekenis van kunst en cultureel erfgoed te ontdekken en te ervaren. Door het zelf te doen, door het te onderzoeken en achter de dingen te leren kijken.

 

Wat is volgens jou het belang van erfgoed en erfgoed binnen (cultuur)onderwijs?
Alles om ons heen is een gevolg van keuzes die mensen in het verleden gemaakt hebben of een natuurlijke situatie. Wij verhouden ons continue tot onze omgeving. Kinderen bewust maken dat je op die manier naar je omgeving kunt kijken is uitermate leerzaam en spannend. Opeens wordt je je bewust dat de plek waar je opgroeit het resultaat is van tientallen keuzes en reacties (zowel positief als negatief). Je ervaart dat je deel uitmaakt van de geschiedenis, het heden en de toekomst. Die bewustwording gaat over identiteitsvorming. Daarmee zit erfgoededucatie in het hart van (cultuur)onderwijs.

Reizen in de Tijd in drie zinnen is:
Zoals ook te vinden op onze homepage:
Reizen in de Tijd bevat allerlei activiteiten die gaan over jou en de plek waar jij leeft.
Voor elk leerjaar op de basisschool is er wat te doen.
Is dat wat je ziet, wel wat het lijkt? Ga op onderzoek uit en ontdek het zelf!

Hoe is de reactie van de docenten en leerlingen op deze leerlijn?
Positief. Reizen in de Tijd helpt mee om erfgoededucatie structureler te verankeren in het onderwijs. Deze reactie krijgen we vaak terug. Door het digitale portfolio dat een leerling zijn hele basisschoolloopbaan mee kan nemen en aan kan vullen wordt een culturele ervaring minder een incident en meer onderdeel van structurele aanpak van cultuuronderwijs in de school.

Kijk voor meer informatie over de achtergrond en inhoud van de Leerlijn op de website van Reizen in de Tijd

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen