vrijdag 22 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!

Jong en oud maken muziek met elkaar.

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!” zingen jong en oud met elkaar tijdens een muzikale workshop in voorbereiding op het Voorjaarsconcert van ‘Talent voor Gastvrijheid’. Het is een afsluiting van een workshopperiode waarin vluchtelingen en inwoners van Drenthe met elkaar zongen en muziek maakten. Muziek is een verbindende, universele taal: of je een 20-jarige vluchteling uit Aleppo bent of een 60-jarige bewoner uit Assen, je stemt je gitaar op dezelfde manier, akkoorden op je piano klinken hetzelfde en zingen kan iedereen.

Talent voor Gastvrijheid is een muzikaal project dat culturen en generaties verbindt en dat lokaal talent ontdekt. Het project loopt behalve in Drenthe ook in Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam. In Drenthe is het een samenwerking tussen onder andere Kunst & Cultuur Drenthe (K&C), MusicGenerations en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Oranje.

Ik leer jou de Beatbox-taal, leer jij mij Nederlands?
De Syrische vluchteling Mohammed (23 jaar) is zo’n talent. Hij is een begenadigd beatboxer, zijn bijnaam is niet voor niets Beat-Mo. Hij is nu anderhalf jaar in Nederland. “Ik heb een verblijfsvergunning voor 5 jaar en woon in Groningen, daar treed ik 2 of 3 keer per week op. Ik heb ook een workshop gegeven op een middelbare school.” In 2016 kwam hij in aanraking met MusicGenerations, dat hielp hem op weg: hij trad op tijdens de workshops in het dorp Oranje en leerde er een Nederlander kennen die hem op weg hielp in Groningen. Is beatboxen niet alleen voor jongeren? “Nee hoor! Tijdens de workshop deden veel ouderen mee. Dan paste ik gewoon het niveau aan. 

"Beatboxen leren is als een taal leren. Net zoals ik nu eerst de letters en woorden in het Nederlands leer, zo heb ik de ouderen eerst de ‘letters’ van het beatboxen geleerd. En weet je, ze vonden het écht leuk!”

Ouderen hebben aanzien en respect
Ilse Veneklaas, projectleider K&C, heeft heel wat workshopdeelnemers zien komen, gaan én blijven. “Soms raak je mensen kwijt, die zijn uitgezet of kregen een huis. Maar er is een vaste groep lokale bewoners, waaronder veel ouderen, die met de vluchtelingen uit AZC Oranje meedoet. Nederlandse ouderen zijn behoorlijk actief en hebben aanzien en genieten respect in de vluchtelingen cultuur.” Volgens Ilse is er door de workshops wederzijds respect en begrip gecreëerd. “De vluchtelingen in Oranje zijn erg blij met de Nederlandse gastvrijheid. Culturele en generationele drempels vervagen door het samen zingen en musiceren.

"Een vluchteling durft nu, na een workshop tijdens een kopje thee zijn vaak schrijnende verhaal te delen met een lokale bewoner."

We groeten elkaar in de winkel
Dat laatste beaamt ook vaste workshopdeelneemsters Marja (62 jaar) uit Smilde. “Omdat je mensen leert kennen, raakt hun verhaal je veel meer dan dat je erover hoort of leest. Ik wilde heel graag iets doen, iets betekenen, toen de asielzoekers hier in Oranje kwamen. Toen kwam Talent voor Gastvrijheid. De workshops waren laagdrempelig en kenden een veelzijdigheid aan deelnemers. Ik voelde me enorm welkom en heb genoten van een popkoor, een Griekse musicus en een verhalenverteller uit Afrika. Je voelde de verbondenheid tussen generaties en culturen. De enorme trotsheid van de ouders op hun kinderen viel haar op. “Deze mensen hebben hun hele verleden losgelaten, hun kinderen zijn hun toekomst, daar willen ze het beste voor, daar doen ze het voor.”
Volgens Marja is er zoveel negatiefs in het nieuws, ze geniet liever van wat dit haar oplevert: “Lokale bewoners en vluchtelingen voelen zich geaccepteerd en gewenst. We groeten elkaar in de winkel, we waren allemaal bij de kerstviering.”

"De workshops waren laagdrempelig en kenden een veelzijdigheid aan deelnemers. Ik voelde me enorm welkom en heb genoten van een popkoor, een Griekse musicus en een verhalenverteller uit Afrika."

We moeten iets positiefs doen
Conny Groot is initiatienemer van MusicGenerations, een intergenerationeel talentontwikkelingsprogramma dat een podium biedt aan cross-overs tussen diverse muzieksoorten.
“Nadat Oranje negatief in het nieuws kwam vanwege het incident met staatssecretaris Klaas Dijkhof, dachten Marieke Vegt, de directeur van K&C en ik: hier moet iets positiefs gebeuren! We organiseerden een muzikaal kerstfeest voor de vluchtelingen en inwoners van Oranje in december 2015. Dat was een succes. Hieruit ontstond het idee om muzikale intergenerationele workshops te geven als metafoor voor gastvrijheid en acceptatie.” Ook in Amsterdam, Rotterdam en Brabant realiseert MusicGenerations soortgelijke initiatieven. Talent voor Gastvrijheid was een feit!

Kunst en cultuur kunnen mensen omarmen
Maandenlang is er om de twee weken een workshop in Oranje. Lokale en landelijke muzikanten uit verschillende muziekculturen, maar ook verhalenvertellers en ouderen uit de Molukse gemeenschap treden samen op met MusicGenerations. Vluchtelingen en lokale bewoners zijn welkom om deel te nemen. Het is een prachtige mix van culturen: Nederlands, Drents, Engels, Arabische, Syrisch, Irakees…East meets West. Of zoals Conny het zo mooi zegt: “Kunst en cultuur kunnen mensen omarmen. Het maakt niet uit of je als talent uit Wapserveen binnenkomt of uit een dorp uit Syrië. Iedereen wordt hier gerespecteerd.” Wat haar vooral opvalt, is dat de sociale processen even hard gaan als de talentontwikkeling. Muziek als ijzersterke verbinding en gedeelde passie tussen mensen die elkaar in het dagelijks leven misschien nooit hadden aangesproken, laat staan gekend.

De gastvrijheid van een ouder echtpaar
“Dit is de laatste workshop, maar we gaan door” vertelt Ilse. “De workshopperiode was een voorbereiding op een muzikale productie die we vanaf maart gaan maken. We gebruiken de mythe over het oudere echtpaar Philemon en Baucis als basis. Het echtpaar ontvangt de vreemdelingen die hen bezoeken met open armen, ondanks hun armoede en worden door de goden beloond. De première is in het weekend van 13 en 14 mei 2017 in Herinneringscentrum Kamp Westerbork.”

De band Kill Your Darlings geeft samen met workshopdeelnemers de aftrap, gevolgd door de Syrisch/Nederlandse zanger Gharib Ali en de talenten voor gastvrijheid. Let the music play!

 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Ouderenparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen