vrijdag 15 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

ICAF: het best bewaarde culturele geheim van Nederland

Deelnemers aan het ICAF

Sinds 2001 staat Rotterdam eens in de 3 jaar in het teken van het International Community Arts Festival. Het bruisende festival waar krachtige, mooie, ontroerende en verontrustende community arts producten een podium krijgen voor het grote publiek. Deze projecten openen creatieve ruimte in de geest, stimuleren de verbeelding, brengen ons in contact met verschillende manieren van zijn en helpen ons om alternatieven voor de huidige realiteiten te bedenken.

Community art projecten zouden de creatieve laboratoria voor de toekomst kunnen zijn. ICAF zelf is ook een soort laboratorium waar wordt geëxperimenteerd, onderzocht, gereflecteerd, soms succes wordt behaald maar soms ook wordt gefaald. ICAF omschrijft zichzelf als een tijdelijke school, een lab, een ontmoeting, een seminar, een maaltijd, een dans, een moveable feast, en inderdaad, ook zeker een festival in de feestelijke betekenis van het woord, zowel voor binnen- als buitenstaanders.

De drijvende krachten achter dit festival van internationale allure zijn Eugene van Erven en Anamaria Cruz. Eugene van Erven werkt voor de Universiteit Utrecht binnen het departement Media en Cultuurwetenschap en richt zich op het vergroten van de academische aandacht voor participatie in de kunsten en het versterken van duurzame partnerschappen tussen het departement en professionele partijen in het veld. Anamaria Cruz werkt als communicatiemanager bij het Rotterdams Wijktheater waarbij zij zich richt op het belang van interculturele communicatie.

De internationale delegaties die het ICAF verwelkomt zijn afkomstig uit landen die elk op hun eigen manier van belang zijn voor de Nederlandse cultuursector. Een verbinding tussen ICAF in Rotterdam en de National Arts Council van Singapore biedt bijvoorbeeld kansen voor beide steden; de beide wereldhavens acteren op eenzelfde speelveld, maar een culturele samenwerking zou nieuw licht kunnen werpen op de overeenkomsten en verschillen tussen beide werelden.

Deelnemers en publiek van over de hele wereld komen samen voor de presentatie van de nieuwste en beste community arts projecten van de wereld. Zoals bijvoorbeeld het project Hollandse Wijzen van fotograaf Peter van Beek. Een fotografieproject waarbij ouderen van verschillende culturele achtergronden op zoek gaan naar cultuur en tradities in hun eigen omgeving. Zo gingen Iraanse ouderen uit het Brabantse Veghel op bezoek bij Katholieke nonnen in Breda en fotografeerden ze elkaar. Hindoestaanse ouderen uit Utrecht gingen op bezoek bij de Roma in Nieuwegein. En oudere Chinezen stapten in de zeer traditionele wereld van senioren bewoners van Staphorst.

Zo gingen Iraanse ouderen uit het Brabantse Veghel op bezoek bij Katholieke nonnen in Breda.

In de verschillende workshops en lezingen wordt kennis over community arts uitgewisseld en gedeeld om de kwaliteit van alle projecten naar een hoger niveau te tillen. Zoals bijvoorbeeld de ‘veerkracht’ workshop van ICAF gastcurator Matt Jennings, waarbij hij makers uitnodigt om hun ervaringen te delen wat betreft hun werkcondities, hun rol als kunstenaar en de maatregelen die zij nemen om voor hun eigen welzijn en overleving te zorgen.

Veel kunstenaars voelen zich aangetrokken tot community arts programma’s juist omdat deze het psychisch welzijn en de maatschappelijke veerkracht van deelnemers zouden versterken.

Enthousiast geworden? Het ICAF vindt plaats van 29 maart t/m zondag 2 april 2017 in Rotterdam. Voor het volledige programma van het ICAF kijk op www.icafrotterdam.com/nl/programma of ga naar onze agenda voor de speciale aanbieding op donderdag 30 maart.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Talent en festivals 2017-2019

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen