maandag 18 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Hoe maak je nieuwe doelgroepen deel van je organisatie?

Jongeren veranderen kunstcentrum Witte de With van binnenuit

Witte de With Center for Contemporary Art is één van de presentatie-instellingen die meedoen aan het begeleidingstraject dat wij aanbieden binnen de subsidieregeling MeeMaakPodia. Jessy Koeiman werkt hier als programmamaker collectief leren. Eind mei ontmoetten gehonoreerde instellingen elkaar in het Rotterdamse kunstcentrum tijdens een kennismakingsbijeenkomst.

placeholder

 

 

Witte de With Center for Contemporary Art werd in 1990 opgericht als kunsthuis, met als missie het presenteren van hedendaagse beeldende kunst van dichtbij en verder weg. Het centrum presenteert en onderzoekt ontwikkelingen in de kunst en visuele cultuur om betekenis te geven aan de wereld waar we in leven.

De ambitie van kunstcentrum Witte de With is om samen met makers, dwars door generaties en vakgebieden heen, aanjager te zijn van vernieuwing. Om een plek te maken in Rotterdam, hun thuishaven, waar kunst, ondernemerschap en community bijeenkomen.

Maar hoe word je zo’n plek? Jessy: ‘Voor ons is deze aanpak nog tamelijk nieuw. Daarom was het heel nuttig om tijdens de kennismakingsbijeenkomst te horen dat we als MeeMaakPodia gemeenschappelijke struggles hebben. Witte de With was altijd nogal imponerend: veel mensen stapten er niet gemakkelijk naar binnen. En we deden wel aan samenwerkingen, maar dan vooral langdurig, met bijvoorbeeld kunstacademiestudenten. Projecten waren ver van tevoren uitgedacht. Onze nieuwe directeur wilde een toegankelijker kunstinstelling en besloot de deuren te openen voor meer invloeden van buitenaf, te beginnen met jongeren.

Doel is dat zij uiteindelijk mede ons aanbod bepalen, dus niet meer top down maar meer bottom up. Ze begonnen bij de eerste ruimte die je ziet: beneden aan de straatkant. Die ruimte is nu boekwinkel, klaslokaal en café in één.

Daarnaast ging onze organisatie mensen werven uit een andere hoek. Zo kwam ik erbij. Ik bracht een eigen netwerk mee en door via via weer anderen te benaderen bereiken we nu een veel diverser publiek. Ik vind het belangrijk niet alleen ruimte te bieden aan beeldende kunst, maar ook aan spoken word, poëzie, dans, muziek.’

“Zeker omdat wij dit voorheen niet deden, ben ik heel tevreden over wat er al lukt. Ons imago was vrij elitair en dat is al snel aan het doorbreken.”

Activiteiten op weg naar het doel
Welke activiteiten zette Witte de With op, die helpen in de doorontwikkeling als MeeMaakPodium? Jessy: ‘Stap één was het organiseren van events om niet-bekende kunstenaars, vooral jongeren en young professionals, een podium te geven. Daarnaast startten we een jongerenproject waarbij jongeren die niet snel met kunst in aanraking komen zes maanden als host in de benedenruimte werken en hier en op andere locaties artistieke en commerciële activiteiten organiseren. In de eerste ronde ze als taak een naam en identiteit aan de ruimte te geven. Dit keer moeten ze een eigen pop-up tentoonstelling organiseren. Daarvoor moeten ze nieuwe verbindingen zoeken.’

Het kunstcentrum zocht hiervoor samenwerking met Thuis op straat, Zadkine en andere MBO’s en kleinere organisaties die met jongeren werken. ‘En doordat we de deelnemers koppelen aan diverse collega’s,’ vertelt Jessy, ‘ontstaat er een dynamischer sfeer in onze organisatie. Verschillende perspectieven en belevingsbeelden komen samen.’

“Een frisse wind waait door de instelling, wat concepten en ideeën oplevert die voor ons niet voor de hand liggen.”

Doorontwikkeling
Dit project breidt de instelling nu uit om langer effect te hebben en het eigen netwerk inclusiever te maken. Jessy: ‘Tijdens de kennismaking met andere instellingen kwam de vraag op hoe je nieuwe doelgroepen niet zozeer bereikt, maar ook vasthoudt: echt onderdeel maakt van je organisatie. Wij hebben precies met dit doel subsidie aangevraagd voor drie fellowships als vervolg op ons jongerenproject. Daarin organiseren de deelnemers verschillende events, werven ze nieuw publiek en werken ze aan onze identiteit.’

Doel is om via beeldende kunst te onderzoeken hoe cultuur onze samenleving vorm geeft en zelf voorstellen te doen voor vernieuwing. Een voorbeeld zou kunnen zijn om een nieuwe pop-up ruimte te beginnen als resultaat van het fellowship, maar dit wil Witte de With vooral ook samen met de deelnemers bedenken en vormgeven.

Begeleiding
Jessy merkte tijdens de kennismakingsbijeenkomst dat het niet lastiger praten was met bijvoorbeeld bibliotheken dan met een museum. ‘Het proces dat we allemaal doorlopen is overkoepelend. En we moeten hiervoor toch al buiten onze eigen organisatie stappen. Door diverse expertise en interesses uit te wisselen, is de hele organisatie collectief aan het leren.’

Ze heeft ook wel wat tips voor instellingen die ook deze kant op willen. ‘Voor ons was het eerst lastig nieuwe doelgroepen binnen te krijgen - in ons geval om te beginnen jongeren - maar in een diverse stad was dit wel echt nodig. Laat ze eerst ergens anders met je kennismaken, dan komen ze daarna wel. Het is heel fijn nu een coach te hebben die ons helpt de juiste mensen te vinden. Najah heeft veel vergelijkbare ervaring en linkt ons aan allerlei mensen.’

placeholder

 

Theaters, musea, presentatie-instellingen en bibliotheken betrekken hun publiek steeds structureler bij hun instelling. Dat levert veel moois op. Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt achttien MeeMaakPodia behalve subsidie ook een tweejarig begeleidingstraject aan door de Academie voor Cultuurmanagement. Zo sluiten we aan bij ontwikkelingen die we in het cultuurveld zien en die met wat extra steun veel kunnen toevoegen. De subsidieregeling MeeMaakPodia staat sinds 6 mei open voor een tweede ronde.

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: MeeMaakPodia

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen