donderdag 21 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Hip ambacht in de negen straatjes van Breda

Hip ambacht in de negen straatjes van Breda

Rondom het Kasteel van Breda bevinden zich negen straatjes. In deze straatjes vestigden zich van oudsher al ambachtslieden die de bewoners van het kasteel en de overige inwoners van de garnizoensstad voorzagen van kleding, sieraden, meubels et cetera. Hoewel het kasteel vandaag de dag dienst doet als Koninklijke Militaire Academie bevinden zich in de straatjes nog altijd zilversmeden, klokkenmakers en naaiateliers. Om deze bedreigde ambachten opnieuw zichtbaar te maken en te verbinden met nieuwe ambachten heeft Stichting Cultuurbehoud Breda (SCB) het ‘Hip ambacht, de negen straatjes van Breda’ project op touw gezet.

Subsidie

€ 15.000

Jaar

2014

 

Dit is een project uit de Regeling Erfgoedparticipatie van het Fonds. 
 
Rondom het Kasteel van Breda bevinden zich negen straatjes. In deze straatjes vestigden zich van oudsher al ambachtslieden die de bewoners van het kasteel en de overige inwoners van de garnizoensstad voorzagen van kleding, sieraden, meubels et cetera. Hoewel het kasteel vandaag de dag dienst doet als Koninklijke Militaire Academie bevinden zich in de straatjes nog altijd zilversmeden, klokkenmakers en naaiateliers. Om deze bedreigde ambachten opnieuw zichtbaar te maken en te verbinden met nieuwe ambachten heeft Stichting Cultuurbehoud Breda (SCB) het ‘Hip ambacht, de negen straatjes van Breda’ project op touw gezet. 
 
In samenwerking met de gemeente en diverse andere organisaties zoals de Cultuurwinkel en onderwijsinstellingen organiseert de stichting activiteiten om enerzijds de jonge generatie enthousiast te maken voor de oude ambachten en anderzijds inwoners van de stad en toeristen meer in aanraking te brengen met het werk van de kunstenaars. Gedurende het hele jaar tonen de ambachtslieden hun werk. Hiervoor worden onder andere etalages gebruikt van leegstaande winkels. Een speciaal ontwikkeld ambachtenboekje  bevat een wandelroute door de negen straatjes om zo kennis te maken met alle ambachten. Tijdens diverse evenementendagen zoals Monumentendag en de Cultuurnacht worden workshops en demonstraties georganiseerd. Daarnaast wordt een samenwerking opgezet met het ROC en de NHTV door leerlingen stage te laten lopen bij kunstenaars en hun examenwerk te exposeren in de winkeltjes.
 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie juicht toe dat de SCB met dit project streeft naar instandhouding van oude en nieuwe ambachten door permanente uitwisseling van kennis en kunde te laten plaatsvinden. Daarnaast worden er verbindingen gelegd tussen ambachtslieden, onderwijsinstellingen, studenten, kunstenaars en toeristen. Cultuurbehoud is zeer belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar inwoners. In een project als dit kan een stad haar eigenheid kwijt. Zodoende is dit initiatief in de ogen van het Fonds een voorbeeld voor andere steden.
 
Zaterdag 14 september kun je de Ambachtenroute lopen. 

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Immaterieel Erfgoed 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen