vrijdag 15 November 2019
dit is het online magazine van het Fonds voor Cultuurparticipatie. wil je een aanvraag doen, kijk dan op onze website

Grensland van stichting BUOG

Grensland van stichting BUOG

De plannen van het kabinet om de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe in de toekomst samen te voegen tot een landsdeel wekken bij de inwoners van deze provincies veel weerstand op. Om de lokale bevolking van Friesland en Groningen hierover met elkaar in gesprek te laten gaan en hen er op te wijzen dat vrienden overal zijn, heeft stichting BUOG uit Leeuwarden in samenwerking met stichting het Peerd uit Groningen dit locatieproject op touw gezet.

Subsidie

€ 15.000

Jaar

2014

 

Dit is een project uit de Regeling Kunstparticipatie van het Fonds. 
 
De plannen van het kabinet om de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe in de toekomst samen te voegen tot een landsdeel wekken bij de inwoners van deze provincies veel weerstand op. Om de lokale bevolking van Friesland en Groningen hierover met elkaar in gesprek te laten gaan en hen er op te wijzen dat vrienden overal zijn, heeft stichting BUOG uit Leeuwarden in samenwerking met stichting het Peerd uit Groningen dit locatieproject op touw gezet. 
 
Op een beschut gelegen weiland op de grens van Groningen en Friesland wordt in de zomer  van 2014 tien keer de theatervoorstelling Grensland gespeeld. Op deze plek staat grenspaal 14 waar in 1724 het grensverdrag tussen beide provincies werd ondertekend. De voorstelling vertelt het verhaal van een Friezin en een Groninger, die pas getrouwd zijn en symbool staan voor de twee provincies. Als het echtpaar op haar erf op een heilzame bron stuit, ontwaken de spoken van het verleden en laait een eeuwenlange strijd opnieuw op. 
 
Regie, scenario, compositie en vormgeving zijn in handen van professionals. Zij werken samen met een groep van tien ervaren amateurspelers en een brede kring van figuranten. Achter de schermen worden bovendien tal van vrijwilligers uit het bedrijfs- en verenigingsleven betrokken. Zij leveren onder andere bijdrages aan decor, kostuums en muziek. Publiek heeft de mogelijkheid de voorstelling vanaf een tribune aan de Groninger zijde of aan de Friese kant te bekijken.  
 
Deze locatietheatervoorstelling is een voorbeeldstellend kunstproject, omdat het onderwerp van de voorstelling wordt weerspiegeld in de organisatorische opzet. Er worden niet alleen verbindingen gelegd tussen amateurs en professionals uit Groningen en Friesland, maar ook tussen cultuurorganisaties en instellingen uit de agrarische sector, historische verenigingen, toerisme en plaatselijke politieke partijen uit beide provincies.    

www.peerd.nu 

www.buog.nl

Dit artikel heeft betrekking op de volgende regeling(en) van het Fonds voor Cultuurparticipatie website: Kunstparticipatie 2013-2016

Dit artikel is een portret uit de reeks verhalen die we delen binnen het programma: Cultuur maakt iedereen